macOS High Sierra

Commando's zoeken met het Commando's-menu

Als je wel de naam van een VoiceOver-commando weet, maar je niet meer weet op welke toetsen je moet drukken, kun je het commando via het Commando's-menu opzoeken en het vervolgens toepassen op het onderdeel in de VoiceOver-cursor.

Het Commando's Help-menu is een paneel waarop commandocategorieën staan, beginnend met 'Algemeen' en eindigend met 'Hotspots'. Achter elk onderdeel in de lijst staat een pijl om het submenu van het onderdeel te openen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  1. Als VoiceOver is geactiveerd, open je het Commando's-menu door op VO + H + H te drukken.

  2. Typ enkele letters van de commandonaam om in het Commando's-menu alleen de commando's weer te geven die deze letters bevatten.

    Gebruik de pijltoetsen om door het Commando's-menu te bladeren totdat je het gewenste commando hoort. Om alle commando's opnieuw weer te geven, druk je op de Delete-toets.

  3. Wanneer je het gewenste commando hoort, druk je op de Return-toets of de spatiebalk om het commando toe te passen op het onderdeel in de VoiceOver-cursor.