macOS High Sierra

Navigeren met cursorterugloop

Wanneer je gebruikmaakt van cursorterugloop, worden de onderdelen in een venster of kolom als een doorlopende lus behandeld, zodat je gemakkelijker kunt navigeren.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  1. Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld), klik op 'Navigatie' en selecteer 'Sta cursorterugloop toe'.

  2. Om terugloop te gebruiken, voer je een of meer van de volgende stappen uit:

    • Wanneer je van het laatste naar het eerste onderdeel in een venster wilt springen, druk je op VO + Pijl-rechts.

    • Wanneer je van het eerste naar het laatste onderdeel in een venster wilt springen, druk je op VO + Pijl-links.

    • Wanneer je van het laatste onderdeel in een kolom (bijvoorbeeld een lijst) naar het eerste onderdeel in de volgende kolom wilt springen, druk je op VO + Pijl-omlaag.

    • Wanneer je van het eerste onderdeel in een kolom (bijvoorbeeld een lijst) naar het laatste onderdeel in de vorige kolom wilt springen, druk je op VO + Pijl-omhoog.