macOS High Sierra

Schakelen tussen programma's en vensters

Als je meerdere programma's tegelijk hebt geopend of meerdere vensters voor een programma hebt geopend, kun je via de programmakiezer of vensterkiezer snel naar een ander programma of venster overschakelen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

Schakelen tussen programma's

 1. Druk op VO + F1 + F1 of tik dubbel bij de linkerrand van het trackpad om naar de programmakiezer te gaan.

  De programmakiezer is een paneel waarin de programma's staan die op dat moment zijn geopend. Achter elk onderdeel in de lijst staat een pijl.
 2. Om door de lijst met geopende programma's te navigeren, druk je op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog of beweeg je je vinger snel omlaag of omhoog op het trackpad.

 3. Als je het gewenste programma hoort, druk je op de spatiebalk of tik je dubbel op het trackpad.

  Als je de programmakiezer hebt geopend met het VoiceOver-commando en je op de spatiebalk drukt, wordt een submenu weergegeven waarin alle geopende vensters, dialoogvensters of waarschuwingen voor het programma staan. In het submenu kun je op dezelfde manier navigeren als in de lijst met programma's.

Als je de programmakiezer wilt sluiten zonder een keuze te maken, druk je op de Escape-toets of op Fn + Tab, of zigzag je met twee vingers heen en weer op het trackpad.

Schakelen tussen vensters

 1. Druk op VO + F2 + F2 of tik dubbel bij de rechterrand van het trackpad om naar de vensterkiezer te gaan.

  De vensterkiezer is een paneel met een overzicht van de vensters die op dat moment zijn geopend.
 2. Om door de lijst met geopende vensters te navigeren, druk je op de toets Pijl-omlaag of Pijl-omhoog of beweeg je je vinger snel omlaag of omhoog op het trackpad.

 3. Om het venster te selecteren, druk je op de spatiebalk of tik je dubbel op het trackpad.

Als je de vensterkiezer wilt sluiten zonder een keuze te maken, druk je op de Escape-toets of op Fn + Tab, of zigzag je met twee vingers heen en weer op het trackpad.