macOS High Sierra

Navigeren op het bureaublad

Op het bureaublad vind je symbolen voor veel onderdelen, zoals mappen, documenten of afbeeldingsbestanden.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  • Om naar het bureaublad te gaan, druk je op VO + Shift + D.

  • Om snel naar een onderdeel op het bureaublad te gaan, typ je de eerste letter van het onderdeel. Als het bestand 'Reisschema' bijvoorbeeld op het bureaublad staat, typ je "R" om naar het bestand te gaan.

  • Om naar de verschillende onderdelen op het bureaublad te gaan, druk je op de pijltoetsen.

  • Om een onderdeel te openen dat op het bureaublad is geselecteerd, druk je op Command + O. Mappen worden geopend in een Finder-venster.