macOS High Sierra

Werken met inhoudsgebieden en -groepen

Standaard moet je een inhoudsgebied (zoals een scrolgebied of tabel) of een andere groep (als een knoppenbalk) activeren voordat je naar de onderdelen daarin kunt navigeren. Hierbij heb je de keuze om het inhoudsgebied of de groep voorbij te gaan, of om er te stoppen, zodat je het gebied of de groep kunt verkennen. Je kunt bijvoorbeeld in een Finder-venster voorbij de navigatiekolom navigeren om naar de weergavebrowser te gaan. Je kunt echter ook in de navigatiekolom blijven om mappen en bestanden te openen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  • Een inhoudsgebied activeren: Druk op VO + Shift + Pijl-omlaag of beweeg twee vingers snel naar rechts op het trackpad. Een geluidssignaal geeft aan wanneer je het einde van de inhoud hebt bereikt.

    De VoiceOver-cursor blijft binnen de begrenzingen van het gebied waarmee je werkt. Je kunt dus alleen binnen het gebied navigeren.

  • Een inhoudsgebied deactiveren: Druk op VO + Shift + Pijl-omhoog of beweeg twee vingers snel naar links op het trackpad.

Om op bepaalde webpagina's soepeler te kunnen navigeren, kan een groep automatisch worden geactiveerd. Als je niet wilt dat dit gebeurt, druk je op VO + Shift + Pijl-rechts of VO + Shift + Pijl-links. Als snelnavigatie is ingeschakeld, druk je op Shift + Pijl-rechts of Shift + Pijl-links.

Je kunt instellen dat je met VoiceOver rechtstreeks naar de onderdelen in een groep navigeert zonder dat je daarvoor eerst de groep hoeft te activeren. Open VoiceOver-programma (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld), klik op de categorie 'Navigatie', klik op 'Groeperingsgedrag' en klik op een andere instelling dan 'Standaard' (de standaardinstelling). Klik in het paneel 'Navigatie' op de knop met het vraagteken voor meer informatie over de instellingen.

Opmerking: Voor sommige gebieden (zoals tabellen) is altijd interactie nodig, ongeacht welke instelling je kiest. Daardoor hoef je bijvoorbeeld niet door grote aantallen onderdelen te navigeren, zoals duizenden berichten in een postbus van Mail.

Je kunt werken met elk element dat een titel of ingesloten tekst heeft, zoals een knop of een slim adres in Mail, zodat het element woord voor woord of teken voor teken kan worden gelezen.