macOS High Sierra

De spraakfunctie onderbreken of dempen

Je kunt de spraakfunctie in VoiceOver tijdelijk onderbreken of volledig dempen.

Opmerking: "VO" staat voor de speciale VoiceOver-toets.

  • De spraakfunctie onderbreken of hervatten: Er zijn verschillende manieren om de spraakfunctie aan te sturen:

    • Druk op de Control-toets.

    • Wanneer de Caps Lock-toets de speciale VoiceOver-toets is, druk je op die toets.

    • Wanneer de trackpadcommando's zijn ingeschakeld, tik je met twee vingers op het trackpad.

  • De spraakfunctie dempen: Je kunt het volume van de spraakfunctie van VoiceOver aanpassen of zelfs uitschakelen door herhaaldelijk op VO + Command + Shift + Pijl-rechts te drukken totdat je "Volume" hoort, en vervolgens herhaaldelijk op VO + Command + Shift + Pijl-omlaag te drukken.

    Je kunt ook het VoiceOver-programma openen (druk op VO + F8 wanneer VoiceOver is ingeschakeld), op de categorie 'Spraak' klikken, op 'Stemmen' klikken en tot slot het aankruisvak inschakelen.

Als je de VoiceOver-cursor verplaatst terwijl de spraakfunctie is onderbroken, wordt het onderdeel uitgesproken dat in de VoiceOver-cursor staat.