opdracht

Een bericht aan je leerlingen. Een opdracht kan aankondigingen, herinneringen, opgegeven activiteiten of verzoeken om huiswerk bevatten. Opdrachten bestaan uit een lijst ontvangers (een hele klas of een of meer leerlingen uit een klas), een titel, instructies, en een activiteitsopgave of verzoek om huiswerk. Alleen een ontvanger en een titel moeten worden ingevuld. Alle overige gegevens zijn optioneel. Je kunt ook een inleverdatum voor de opdracht opgeven. Als je een inleverdatum toevoegt, zijn alle activiteiten of taken die een leerling na deze datum inlevert laat. Schoolwerk toont de icoon 'Gegevens late levering' om aan te geven dat activiteiten of huiswerk na de inleverdatum van de opdracht zijn ingeleverd. Schoolwerk stelt de inleverdatum automatisch in op 23:59 uur plaatselijke tijd voor de opgegeven dag. Zie ook activiteit.

Docenten kunnen een opdracht posten of een opdracht als concept bewaren tot ze klaar zijn om deze op een later tijdstip te posten.