opdracht

Een opdracht die één of meer activiteiten bevat. Opdrachten bestaan uit een lijst ontvangers (een hele klas of één of meer leerlingen uit een klas), een naam, één of meer activiteiten en instructies. Docenten kunnen ook een inleverdatum voor de opdracht opgeven. Als een docent een inleverdatum toevoegt, zijn alle activiteiten of taken die je na deze datum inlevert te laat. Schoolwerk stelt de inleverdatum automatisch in op 23:59 uur plaatselijke tijd voor de opgegeven dag.