cellen selecteren

  • Een cel selecteren: Klik erop.

  • Een celbereik selecteren: Klik op een cel en sleep een witte stip in de gewenste richting totdat het celbereik wordt gemarkeerd.

  • De inhoud van een cel wijzigen: Klik dubbel op de cel en typ de gewenste inhoud.