berichtkoptekst

Dit is het onderdeel van een e-mail dat voorafgaat aan de eigenlijke tekst van het bericht. De volledige koptekst van een bericht bevat gedetailleerde informatie over de e-mailservers en protocollen die zijn gebruikt om het bericht te routeren. In de meeste e-mailprogramma's, waaronder Mail, wordt een verkorte versie van de koptekst weergegeven. Deze bevat meestal alleen de afzender, de geadresseerden, de datum en het onderwerp.

Je kunt de aanwijzer naar het koptekstgebied van een ontvangen bericht verplaatsen om de afzender als vip te markeren en om symbolen weer te geven waarmee je het bericht kunt verwijderen, beantwoorden en doorsturen en bijlagen kunt beheren.

De koptekst van een bericht, met een ster naast de naam van de afzender om deze als vip te markeren, knoppen voor het verwijderen, beantwoorden en doorsturen van een bericht en knoppen voor het beheren van bijlagen.

Wanneer je een e-mail gaat versturen, kun je onderdelen aan het koptekstgebied toevoegen, zoals het veld 'Prioriteit'. Klik op de knop 'Koptekstvelden'  in het veld 'Nieuw bericht'.