macOS High Sierra

Een televisie als beeldscherm gebruiken

Veel televisies kunnen ook als computerbeeldscherm worden gebruikt. Om een Mac op een televisie aan te sluiten, heb je een videokabel nodig die je aansluit op de beeldschermpoort van je computer en de video-invoerpoort van je tv. Als je geen kabel hebt die op je Mac en tv kan worden aangesloten, heb je mogelijk ook een adapter voor de kabel nodig.

Als je een HD-tv hebt en een Mac met een Thunderbolt-poort , Mini DisplayPort  of HDMI-poort, kun je in bepaalde gevallen via de kabel ook het geluid van de computer op je tv laten afspelen.

Je Mac aansluiten op je tv

 1. Sluit de ene kant van de videokabel (en zo nodig de adapter) aan op de Thunderbolt-poort , HDMI-poort of DVI-poort  van de computer en sluit de andere kant aan op de video-invoerpoort van de televisie.

 2. Als je zowel audio als video van je Mac wilt afspelen op je HD-tv, kies je Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik je achtereenvolgens op 'Geluid' en 'Uitvoer'.

  Open het paneel 'Uitvoer'

  Selecteer je HD-tv in de lijst met apparaten. Als je geluid wilt afspelen op een ander apparaat (zoals de luidsprekers van je computer of een AC-receiver van je geluidssysteem) selecteer je dat.

  Opmerking: Als je Mac een Mini DisplayPort  heeft, moet je ervoor zorgen dat je een kabel (en eventueel een adapter) gebruikt die zowel audio als video ondersteunt.

Controleren of je geluid van je Mac op je televisie kunt afspelen

 • Als je Mac een Thunderbolt- of HDMI-poort heeft, geldt het volgende: Er kan geluid naar je HD-tv worden gestuurd.

 • Als je Mac een Mini DisplayPort-poort heeft, geldt het volgende: Er kan mogelijk geluid naar je HD-tv worden gestuurd. Kies Apple-menu > 'Over deze Mac' voor meer informatie hierover. Klik in het venster dat verschijnt op 'Overzicht' en klik vervolgens op de knop 'Systeemoverzicht'.

  Open Systeeminformatie

  Selecteer in het venster dat verschijnt de vermelding 'Audio' in de navigatiekolom aan de linkerkant onder 'Hardware'.

  Er verschijnt een overzicht van de audio-apparatuur in je computer. Als je 'HDMI-uitgang' of 'HDMI-/DisplayPort-uitvoer' ziet staan, kan via de Mini DisplayPort van je computer geluid worden verstuurd.