macOS High Sierra

Op onderdelen klikken via een dicteercommando

Als Verbeterd dicteren is ingeschakeld en je ook geavanceerde dicteercommando's hebt ingeschakeld, kun je de commando's (ook wel gesproken commando's genoemd) gebruiken om op onderdelen in de gebruikersinterface te klikken.

Opmerking: Voordat je dicteercommando's kunt gebruiken, moet je Dicteren inschakelen.

Als je een beginwoord voor dicteren hebt ingesteld, moet je dat woord eerst zeggen. Je zegt dan bijvoorbeeld "Computer, click Edit menu" of "Computer, show numbers".

  • Het commando 'Click' gebruiken: Zeg "Click", gevolgd door de naam van een menu of een onderdeel. Zeg bijvoorbeeld "Click Edit menu" om het Wijzig-menu te openen. Zeg vervolgens "Click Emoji & Symbols" om Tekenweergave te openen.

  • Het commando 'Show numbers' gebruiken: Met dit commando worden nummers weergegeven naast onderdelen in een menu, dialoogvenster of venster, zodat je alleen het nummer hoeft te zeggen om op dat onderdeel te klikken. Dit is met name handig voor onderdelen waarvan de naam moeilijk uit te spreken is en voor onderdelen die geen unieke aanduiding hebben.

    Zeg "Show numbers" en zeg vervolgens het nummer van het onderdeel waarop je wilt klikken. Zeg bijvoorbeeld: "four". De nummers verdwijnen automatisch wanneer je op een onderdeel klikt.

    Een voorkeurenpaneel met een nummer naast elk element van de gebruikersinterface waarop je kunt klikken.

    Als je geen keuze maakt, kun je "Hide numbers" zeggen om de nummers te laten verdwijnen.