Map voor downloads

De map 'Downloads' is de standaardlocatie voor bestanden die je van het internet hebt gedownload. Bij de meeste apps waarmee je onderdelen kunt downloaden, zoals Safari en Berichten, worden deze onderdelen in de map 'Downloads' geplaatst.

De map 'Downloads' is standaard beschikbaar in de navigatiekolom van de Finder en in het Dock. In het Dock wordt de map ook wel met de term stapel aangeduid.