leverancier

De leverancier is de rechtspersoon van wie je in aanmerking komende apparaten hebt gekocht. Als je het apparaat rechtstreeks van Apple hebt gekocht met een inkooporder (PO), dan voer je je Apple‑klantnummer in als leverancier via de optie 'Apple (Direct)'. Als je het apparaat via een deelnemende door Apple geautoriseerde reseller of aanbieder hebt gekocht, dan voeg je deze als leverancier toe aan je account door het Reseller‑ID in te voeren via de optie ‘Reseller’. Elke leverancier hoeft slechts één keer aan je account te worden toegevoegd.