Problemen met de installatie van Mac OS X en software-updates oplossen (Mac OS X v10.6 en ouder)

Lees hier probleemoplossende informatie en advies over het installeren van Mac OS X en Mac OS X-updates in Mac OS X v10.6 en ouder.

Dit artikel is gearchiveerd en wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Alle onderdelen verbergen | Alle onderdelen weergeven

Voor de installatie

Raadpleeg meer informatie over de software voordat u deze installeert, inclusief de systeemvereisten

Lees alle documenten van het type "Info", "Lees voor installatie" of "Leesmij" als deze beschikbaar zijn voor de software die u installeert. Zorg ervoor dat uw Mac voldoet aan de systeemvereisten. Tip: als er een update verschijnt in Software-update op uw Mac, voldoet uw computer aan de systeemvereisten.

De Apple Support-website bevat informatie over software-updates die u kunt downloaden.

Controleer de vereiste schijfruimte

Zorg ervoor dat u genoeg ruimte op de harde schijf hebt. Zelfs kleine programma's hebben mogelijk enkele honderden megabytes ruimte nodig om de optimalisatiefase van de installatie te voltooien. Voor Mac OS X zelf is 3,0 GB of meer vrije ruimte vereist, afhankelijk van de versie en de door u geselecteerde installatieopties.

Sluit de Mac aan op een lichtnetadapter

Als u de installatie uitvoert op een draagbare Mac-computer, zorgt u ervoor dat de computer is aangesloten op een lichtnetadapter terwijl u de update downloadt en installeert. Tijdens de update mag uw computer niet in de sluimerstand worden geplaatst (bijvoorbeeld door het deksel te sluiten).

Houd de gebruikersnaam en het wachtwoord van een beheerdersaccount bij de hand

U hebt de gebruikersnaam en het wachtwoord van een beheerder nodig om software-updates of -upgrades te installeren.

Gebruik Software-updates voor Mac OS X-updates

Gebruik Software-update om alle beschikbare updates te installeren totdat Software-update "De software is up-to-date" meldt.

Software-update vereenvoudigt het proces omdat het automatisch de servers van Apple controleert en alleen een lijst met aanbevolen updates voor uw Mac biedt.

Over "downgrade-installaties"

Installeer geen eerdere versie van dezelfde software over een latere versie heen. Raadpleeg Installeer geen oudere versie van Mac OS X dan de versie die bij uw Mac is meegeleverd.

De installatie verifiëren

Controleer het nummer van de build

Als u niet zeker weet of de installatie is voltooid, controleert u eerst het buildnummer van de software. Als het buildnummer van Mac OS X of andere software is veranderd om de nieuwe update aan te geven, dan is alle software geïnstalleerd.

Kijk in Software-update

Kies Software-update in het menu Apple. Klik op het tabblad Geïnstalleerde software.  Er verschijnt een lijst met geïnstalleerde updates die op naam, datum of versie kunnen worden gesorteerd.

Controleer de logbestanden (geavanceerde techniek)

Als een waarschuwingsvenster verschijnt met de melding: "Er heeft zich een fout voorgedaan bij de installatie", zoekt u het specifieke probleem in de logbestanden.

 • Installatielogbestand: bij het opstarten vanaf een installatie-cd-rom of bij het installeren van een pakketbestand vanaf een schijfkopie kiest u Toon logbestand in het menu Archief (of Venster in Mac OS X v10.4). Als de informatie in het logbestandvenster niet nuttig is, kiest u de optie Toon meer details. Als u Apple wilt bellen, sla dan het logbestand op, of schrijf de laatste paar regels op.
  De locaties en namen van de logbestanden zijn als volgt:
  • Mac OS X v10.3 of hoger: "install.log" in de map /var/log
  • Mac OS X v10.2.8 of ouder: "Mac OS X Update" of "Mac OS X Log" in /Bibliotheek/Receipts/ map
 • Logbestand Software-update: dit bestand is beschikbaar in het paneel Software-update in Systeemvoorkeuren. Hierin wordt slechts vermeld met welke update zich een probleem heeft voorgedaan. Er wordt geen gedetailleerde informatie gegeven over het probleem.
 • Console-logbestand: gebruik het hulpprogramma Console om de logbestanden die Mac OS X gebruikt, "console.log" en "system.log", te controleren. Zoek berichten waarin het woord "Install" voorkomt of berichten die tijdens de installatie zijn ontstaan.
   

Problemen oplossen met een mislukte installatie

Zoals reeds vermeld, dient u eerst te controleren of de computer voldoet aan de vereisten om de software te installeren. U hebt ook de accountnaam en het wachtwoord van een beheerder nodig als de computer meerdere accounts heeft.

Opmerking: sommige installaties starten de computer automatisch opnieuw op. Dit merkt u mogelijk niet op als u een installatie start en uw computer verlaat. Als u het installatieprogramma niet op uw scherm ziet wanneer u terugkomt en de computer wordt niet opgestart binnen enkele minuten, pakt u dit probleem aan als een probleem bij het opstarten.

Herstart en probeer opnieuw

Start uw Mac opnieuw op en probeer de installatie opnieuw uit te voeren.

Gebruik Schijfhulpprogramma

Als het probleem aanhoudt, gebruikt u Schijfhulpprogramma om uw Mac OS X-volume te controleren. U kunt een schijf controleren terwijl u bent opgestart vanaf deze schijf. Als een reparatie nodig is, start u op vanaf uw Mac OS X-installatieschijf en gebruikt u Schijfhulpprogramma om de reparatie uit te voeren.

Als de installatie stopt tijdens de "optimalisatie"

Als de installatie stopt tijdens de "optimalisatie", werd alle software geïnstalleerd. Er is geen risico op een "onvoltooide installatie". De optimalisatie beïnvloedt alleen de prestatie, niet de stabiliteit of de functies. U kunt de optimalisatie toch laten uitvoeren door de software opnieuw te installeren. Als u het paneel Software-update van Systeemvoorkeuren gebruikte bij de eerste poging, dient u het standalone installatieprogramma van dezelfde software te downloaden van Apple Downloads om de software opnieuw te installeren.

Als u een installatie niet vanaf een schijf niet kunt uitvoeren

Probeer, indien mogelijk, een andere bron of schijf voor de software-update

Software-updates voor Mac OS X en Apple-programma's voor Mac OS X zijn vaak op verschillende manieren beschikbaar:

 • Voorkeuren voor Software Update
 • Standalone installatieprogramma vanaf Apple Downloads.

Probeer de software van een andere bron op te halen of download de software opnieuw.

Probeer een nieuwe beheerdersaccount

Het maken van een nieuwe beheerdersaccount en deze gebruiken voor het installeren van de update kan succes opleveren. Als u niet weet hoe u dit doet, raadpleegt u het onderdeel "Als het probleem in meerdere programma's of in Mac OS X optreedt" van dit document: Mac OS X: een softwareprobleem oplossen.

Als dit werkt, meld u dan af en meld u weer aan als gewone gebruiker. U kunt desgewenst de nieuwe beheerdersaccount verwijderen.

Koppel tijdens de installatie ongebruikte apparaten los

Als het probleem aanhoudt, koppelt u andere stations los die mogelijk op uw computer zijn aangesloten en probeert u de installatie opnieuw uit te voeren. Mogelijk wordt de installatie bemoeilijkt door andere apparaten. Sluit en verwijder alles wat niet bij uw computer is geleverd.

Verwijder RAM van andere fabrikanten

Voor installaties vanaf een schijf kan geheugen van mindere kwaliteit bijdragen tot problemen met de installatie. Problemen die u bij het dagelijkse gebruik van uw computer niet opmerkt. Als u RAM van een andere fabrikant hebt toegevoegd, verwijdert u RAM uit uw computer. Verwijder niet te veel RAM zodat uw computer nog aan de minimale vereisten voldoet om de software te installeren.

Wis en installeer als laatste reddingsmiddel

Wis en installeer doet mogelijk wat niet lukt bij andere installaties. U moet ervoor zorgen dat u een werkende reservekopie van uw belangrijke gegevens hebt voordat u het station wist. Omdat dit een drastische oplossing is, is het verstandig eerst alle andere stappen te proberen.

Belangrijk: als u een volume wist, wist u alle gegevens op het doelvolume. Maak een reservekopie van alle gegevens die u wilt bewaren voordat u deze stap uitvoert.

Publicatiedatum: