OS X Server: wiki-gegevens migreren en kopiëren vanaf Mac OS X Server v10.6

Lees hier hoe u wiki-gegevens migreert van Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard naar OS X Server (Mountain Lion) of wiki-gegevens kopieert tussen twee OS X Server-servers (Mountain Lion).

Belangrijk: voor informatie over het migreren van wiki-gegevens van Mac OS X Server v10.6 Snow Leopard naar Lion Server of voor informatie over het migreren van wiki-gegevens tussen twee Lion-servers raadpleegt u dit artikel.

Wiki-gegevens migreren van Mac OS X Server v10.6 naar OS X Server (Mountain Lion)

 1. Installeer de nieuwste versie van OS X Server (Mountain Lion) via de Mac App Store of werk uw versie naar deze versie bij.
 2. Kopieer /Bibliotheek/Collaboration van Mac OS X Server v10.6 naar een tijdelijke locatie op OS X server. U kunt bijvoorbeeld de map Collaboration kopiëren naar /tmp op OS X Server.
 3. Log in bij OS X Server als beheerder en controleer of de bevoegdheden juist zijn door dit commando in Terminal uit te voeren:
sudo chown -R _teamsserver:_teamsserver /tmp/Collaboration

Nu kunt u het commando wikiadmin(8) gebruiken om alle wiki's te migreren die vanaf Mac OS X Server v10.6 zijn gekopieerd:

sudo wikiadmin migrate -r /tmp/Collaboration

U kunt er ook voor kiezen om een enkele wiki te migreren. In het volgende voorbeeld wordt de gemigreerde wiki 'students' genoemd:

sudo wikiadmin migrate -r /tmp/Collaboration -g students


Opmerking: als Mac OS X Server v10.6 was geconfigureerd om wiki-gegevens ergens buiten de standaardlocatie (/Bibliotheek/Collaboration) te hosten, worden de wiki-gegevens niet gemigreerd wanneer de upgrade naar OS X Server wordt uitgevoerd. Als u wiki-gegevens van Mac OS X Server v10.6 wilt importeren na de upgrade naar OS X Server, gebruikt u 'wikiadmin migrate' zoals hierboven maar specificeert u de locatie van de wiki-gegevens van Mac OS X Server v10.6 in plaats van /tmp/Collaboration:

sudo wikiadmin migrate -r /Volumes/RAID/Collaboration

Opmerking: wiki-thema's in Mac OS X Server v10.6 worden niet behouden tijdens de migratie naar OS X Server (Mountain Lion). Na de migratie moet u een nieuw thema voor elke wiki selecteren.

Alle wiki's van een OS X Server (Mountain Lion) naar een andere OS X Server (Mountain Lion) kopiëren

 1. Werk de bron- en doelservers bij naar OS X Server v2.2.2.
 2. Op de bronserver voert u deze commando's als beheerder uit in Terminal om de Postgres-database naar een bestand te dumpen:
  cd /Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/bin/
  sudo ./pg_dump -h "/Library/Server/PostgreSQL For Server Services/Socket" --format=c --compress=9 --blobs --username=collab --file=/tmp/collab.pgdump collab
 3. Kopieer /tmp/collab.pgdump van de bronserver naar /tmp/collab.pgdump op de doelserver en kopieer dan de inhoud van /Bilbiotheek/Server/Wiki/FileData op de bronserver naar /Bibliotheek/Server/Wiki/FileData op de doelserver.
 4. Log in bij de doelserver als beheerder en voer de volgende commando's in Terminal uit om ervoor te zorgen dat de eigenaar en bevoegdheden juist zijn. Start de Postgres-database, vul deze in met de gegevens die van de bronserver werden gedumpt en start tenslotte de wiki-voorziening op:
  sudo chown -R _teamsserver:_teamsserver /Library/Server/Wiki/FileData
  sudo chmod -R +a "www allow search" /Library/Server/Wiki/FileData
  sudo serveradmin stop wiki
  sudo serveradmin start postgres_server
  cd /Applications/Server.app/Contents/ServerRoot/usr/bin/
  sudo ./dropdb -h "/Library/Server/PostgreSQL For Server Services/Socket" -U collab collab
  sudo ./createdb -h "/Library/Server/PostgreSQL For Server Services/Socket" -U collab collab
  sudo -u _postgres ./pg_restore -h "/Library/Server/PostgreSQL For Server Services/Socket" -d collab -U collab --single-transaction /tmp/collab.pgdump
  sudo serveradmin start wiki
  

Belangrijk: door deze stappen gaan wiki's verloren die zich al op de doelserver bevinden.

Opmerking: de migratie van wiki's migreert geen gebruikers of groepen. Deze instructies zijn bedoeld voor wanneer de nieuwe server is gekoppeld aan dezelfde adreslijstserver als de vorige server.

Publicatiedatum: