Brailleleesregels gebruiken in Mac OS X v10.6

Ontdek hier welke gekende brailleleesregels van andere fabrikanten worden ondersteund door Mac OS X v10.6 Snow Leopard en hoe u die configureert om ze met VoiceOver te gebruiken.

Mac OS X v10.6 Snow Leopard wordt geleverd met ondersteuning voor brailleleesregels via USB en Bluetooth. Sommige gekende brailleleesregels van andere fabrikanten die worden ondersteund door Mac OS X v10.6 kunnen zowel Bluetooth als USB gebruiken als voornaamste verbindingsmethode.

Brailleleesregels via USB-verbinding gebruiken

Mac OS X 10.6.2 of hoger wordt aanbevolen voor het gebruik met apparaten met USB-verbinding (gebruik Software-update om de nieuwste updates te zoeken). Als u de Brailleleesregel aansluit via een USB-kabel, dient het zichzelf automatisch te configureren zodra u het op de Mac aansluit.

De leesregel dient in het VoiceOver-hulpprogramma te verschijnen wanneer u Braille kiest en klikt op het tabblad Leesregels.

Brailleleesregels via Bluetooth-verbinding gebruiken

 1. Als uw Brailleleesregel Bluetooth gebruikt, zorgt u ervoor dat de leesregel is ingeschakeld. Zorg er ook voor dat Bluetooth is ingeschakeld door op het Bluetooth-pictogram te klikken op de menubalk of door Bluetooth-voorkeuren te openen in Systeemvoorkeuren.
 2. Open het Hulpprogramma VoiceOver die elke Brailleleesregel met ingeschakelde Bluetooth in de buurt van uw Mac dient te detecteren. Het is mogelijk nodig om op het "+"-teken te drukken om een Brailleleesregel met Bluetooth-verbinding in te stellen.

  Afbeelding waarin Braille is geselecteerd maar waarin nog geen leesregels zijn gedetecteerd
   
 1. Sommige Brailleleesregels zijn optioneel voorzien van Bluetooth. Als uw Brailleleesregel hier niet over beschikt, moet u een USB-verbinding maken met uw Mac.
 2. Selecteer uw Brailleleesregel uit de lijst en klik op de selectieknop. Een dialoogvenster verschijnt om de koppeling te maken.

  Voorbeeld van een Koppelingsverzoek waarin het wachtwoord van het Bluetooth-apparaat wordt gevraagd
   
 3. Voer het wachtwoord van het apparaat in. Als geen nummer verschijnt in het dialoogvenster (zoals hierboven weergegeven), probeert u de code 0000 of 1234. Raadpleeg de documentatie van uw Brailleleesregel om te weten welk wachtwoord u moet gebruiken.
 4. Zodra de apparaten met succes zijn gekoppeld, dient de Brailleleesregel automatisch te configureren en beschikbaar te zijn in het VoiceOver-hulpprogramma.  

  Voorbeeld van Brailleleesregel die is gelijst in het onderdeel Braille van het VoiceOver-hulpprogramma

Opmerking: als u deze stappen volgt om uw ondersteunde Brailleleesregel te configureren maar u kunt het apparaat niet instellen, moet u de leesregel instellen op "Braille-terminalmodus" en bovenstaande stappen te herhalen.

Brailleleesregels die werken met Mac OS X v10.6

Alle apparaten die hieronder in de lijst voorkomen zijn slechts via USB aan te sluiten tenzij anders opgegeven. 

Alva/Optelec

 • Alva BC 640 USB & Bluetooth
 • Alva BC 680 USB & Bluetooth
 • Alva 544 Satellite
 • Alva 544 Satellite Traveller
 • Alva 570 Satellite Pro
 • Alva 584 Satellite Pro
 • Optelec Voyager 44 

American Printing House for the Blind (APH)

 • Refreshabraille 18 USB & Bluetooth

Baum

 • Conny/VarioConnect 12 Bluetooth
 • PocketVario 24 USB & Bluetooth
 • SuperVario 32 USB & Bluetooth
 • SuperVario 40 USB & Bluetooth
 • SuperVario 64 USB & Bluetooth
 • SuperVario 80 USB & Bluetooth
 • VarioConnect 24 USB & Bluetooth
 • VarioConnect 32 USB & Bluetooth
 • VarioConnect 40 USB & Bluetooth
 • VarioPro 64
 • VarioPro 80

Eurobraille

 • Esys 12 USB & Bluetooth
 • Esys 40 USB & Bluetooth

Freedom Scientific

 • Focus 40
 • Focus 80
 • PAC Mate 20
 • PAC Mate 40
 • PAC Mate BX420 (alleen leesregel)
 • PAC Mate BX440 (alleen leesregel)
 • PAC Mate QX420 (alleen leesregel)
 • PAC Mate QX440 (alleen leesregel)

GW-Micro/HIMS

(Opmerking: u moet een Bluetooth-module hebben om het BrailleSense-apparaat via Bluetooth te gebruiken.)

 • BrailleSense USB & Bluetooth
 • BrailleSense Plus USB & Bluetooth
 • SyncBraille 20
 • SyncBraille 32

HandyTech

 • Braille Star 40 USB & Bluetooth
 • Braille Star 80
 • Braille Wave USB & Bluetooth
 • Braillino Bluetooth
 • Easy Braille USB & Bluetooth 

Humanware

 • BrailleConnect 12 USB & Bluetooth
 • BrailleConnect 24 USB & Bluetooth
 • BrailleConnect 32 USB & Bluetooth
 • BrailleConnect 40 USB & Bluetooth
 • Brailliant 24 USB & Bluetooth
 • Brailliant 32 USB & Bluetooth
 • Brailliant 40 USB & Bluetooth
 • Brailliant 64 USB & Bluetooth
 • Brailliant 80 USB & Bluetooth
 • BrailleNote mPower BT 18 Bluetooth
 • BrailleNote mPower BT 32 Bluetooth
 • BrailleNote PK Bluetooth

Nippon Telesoft

 • Seika Version 3

Papenmeier

 • Braillex Trio USB & Bluetooth


Mac OS X 10.5-informatie

Als u wilt weten hoe u een brailleleesregel met Bluetooth-verbinding moet gebruiken in Mac OS X v10.5 Leopard en welke brailleleesregels van andere fabrikanten worden ondersteund in Leopard, klikt u hier. Mac OS X v10.5.3 (of hoger) wordt ten zeerste aanbevolen.

Als uw Mac OS X-versie ouder is als 10.5.3, downloadt en installeert u de Update 1.0 voor Brailleleesregel om de volgende brailleleesregels te gebruiken: GW Micro BrailleSense, SyncBraille 20, SyncBraille 32, HandyTech Easy Braille, Braille Star 40, Braille Star 80, HIMS BrailleSense, SyncBraille 20, SyncBraille 32, Nippon Telesoft Seika Version 3 of Papenmeir Braillex Trio.

Belangrijk: Informatie over producten die niet door Apple zijn vervaardigd, is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en impliceert niet dat Apple deze producten goedkeurt of aanbeveelt. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: