Verschillen bij VoiceOver-commando's tussen Mac OS X v10.6 en Mac OS X v10.5

Hier vindt u meer informatie over de verschillen bij VoiceOver-toetsenbordcommando's tussen Mac OS X v10.5 en Mac OS X v10.6 Snow Leopard. 

Mac OS X v10.6 heeft nieuwe VoiceOver-toetsenbordcommando's alsook ondersteuning voor standaardhandelingen op Mac's met een Multi-Touch-stuurvlak.

Twee VoiceOver-toetsenbordcommando's van Mac OS X v10.5 zijn eveneens verschillend in Mac OS X v10.6.

VoiceOver-toetsenbordcommando's die in Mac OS X v10.6 verschillend zijn

Online help van VoiceOver openen

Druk op deze drie toetsen: Control-Option-?


Commando's van het Help-menu openen

Druk op deze vier toetsen: Control-Option-H-H

(Druk tegelijkertijd op Option en Control en druk vervolgens tweemaal op H.)

Help-functie van een item openen

Druk op deze vier toetsen: Control-Option-Shift-H

 

Nieuwe VoiceOver-commando's in Mac OS X v10.6

De volgende toetsenbordcommando's werken slechts in Mac OS X v10.6 of hoger.

Opmerking: als uw toetsenbord een Fn-toets heeft, drukt u erop voor VoiceOver-commando's met een functietoets.


Toetsenbordcommando's in- of uitschakelen

Druk op deze toetsen: Control-Option-Shift-K
 

Locatie van het invoegpunt luidop zeggen

Druk op deze toetsen/ Control-Option-F4-F4
 

Groeperen van items in een tabel op het web in- of uitschakelen

Druk op deze toetsen: Control-Option-=
 

VoiceOver-aanwijzer naar de volgende kolom in een tabel op het web verplaatsen

Dit commando werkt slechts als items in tabellen niet worden gegroepeerd.

Druk op deze toetsen: Control-Option-Command-Y
 

VoiceOver-aanwijzer naar de vorige kolom in een tabel op het web verplaatsen

Dit commando werkt slechts als items in tabellen niet worden gegroepeerd.

Druk op deze toetsen: Control-Option-Command-Shift-Y
 

Volgende automatische webspot

Control-Option-Command-N
 

Vorige automatische webspot

Control-Option-Command-Shift-N
 

Volgende webspot

Control-Option-Command-]
 

Vorige webspot

Control-Option-Command-[
 

Webspot verwijderen

Control-Option-Command-Shift-{
 

Webspot instellen

Control-Option-Command-Shift-}
 

Sweetspot instellen

Control-Option-Command-Shift-}-}
 

Volgend woord met een spelfout

Control-Option-Command-E
 

Vorig woord met een spelfout

Control-Option-Command-Shift-E


Volgende zin (in documenten en webpagina's)

Control-Option-Command-Page Down


Vorige zin (in documenten en webpagina's)

Control-Option-Command-Page Up


Volgende pagina (enkel documenten)

Control-Option-Page Down


Vorige pagina (enkel documenten)

Control-Option-Page Up


Grootte van item bij VoiceOver-aanwijzer

Control-Option-Command-F3


Locatie van item bij VoiceOver-cursor

Control-Option-Command-F3-F3


Statistieken webpagina lezen

Control-Option-Shift-I


Help-tag van een element lezen

Control-Option-Shift-H


VoiceOver-aanwijzing van een element lezen

Control-Option-Shift-N


Webitemrotor openen

Control-Option-U


Hotspot-kiezer openen

Control-Option-[nummer]-[nummer]


Element van gebruikersinterface verplaatsen

Control-Option-Command-`
 

Menu-element van gebruikersinterface openen

Control-Option-Command-~

Handelingen van VoiceOver met Multi-Touch-trackpad

Als u een Mac gebruikt met een Multi-Touch-trackpad, kunt u de VoiceOver-bewegingen gebruiken met Snow Leopard. VoiceOver is voorzien van een reeks standaardhandelingen voor navigatie en interactie met items. Merk op dat u deze handelingen niet kunt wijzigen en dat handelingen die geen specifiek aantal vingers opgeven, handelingen zijn met een vinger. Bezoek voor meer informatie de online gids voor VoiceOver.

Dit zijn de handelingen die u kunt gebruiken in Snow Leopard:
 

Trackpadcommando's en VoiceOver-handelingen inschakelen

Option-Control-twee-vingers rechtsom draaien


Trackpadcommando's en VoiceOver-handelingen uitschakelen

Option-Control-twee-vingers linksom draaien


Schermgordijn in- of uitschakelen

Tik drie keer met drie vingers


Geluid van VoiceOver aan- of uitzetten

Tik twee keer met drie vingers
 

VoiceOver-aanwijzer in een horizontale of verticale lijn forceren bij het slepen met en vinger op het stuurvlak

Houd de Shift-toets ingedrukt en sleep een vinger horizontaal of verticaal


VoiceOver-aanwijzer naar het volgende item verplaatsen

Sleep snel naar rechts


VoiceOver-aanwijzer naar het vorige item verplaatsen

Sleep snel naar links


Inhoud of de schuifbalk verplaatsen (afhankelijk van de instelling van de trackpadcommando's)

Sleep snel met drie vingers in om het even welke richting


Gaan naar het Dock

Opmerking: deze handeling verplaatst de VoiceOver-aanwijzer naar het Dock waar het ook is geplaatst op het scherm

Tik twee keer met twee vingers onder in het stuurvlak


Gaan naar de menubalk

Tik twee keer met twee vingers boven in het stuurvlak


Programmakiezer openen

Tik twee keer met twee vingers op de linkerkant van het stuurvlak


Vensterkiezer openen

Tik twee keer met twee vingers op de rechterkant van het stuurvlak


Gaan naar het onderdeel dat aan het huidige onderdeel is gekoppeld

Druk op Control terwijl u met een vinger het stuurvlak aanraakt


Het item bij de VoiceOver-aanwijzer luidop zeggeb. Als er geen item is, wordt een geluidseffect afgespeeld om een leeg gebied aan te geven

Raak aan (inclusief tikken of slepen)


Een item selecteren

Dubbelklik ergens op het stuurvlak

U kunt ook gedeeld tikken (raak het stuurvlak met een vinger aan en tik erop met een tweede vinger).


Interactie met het item bij de VoiceOver-aanwijzer starten

Sleep twee vingers snel naar rechts


Interactie met het item bij de VoiceOver-aanwijzer stoppen

Sleep met twee vingers snel naar links


Omhoog of omlaag door een pagina scrollen

Sleep met drie vingers snel naar boven of onder


Escape (een menu sluiten zonder een selectie te maken)

Wrijf met twee vingers heen en weer


De waarde van een schuifregelaar, een splitter, een stappenregelaar of een andere regelaar verhogen of verlagen

Sleep snel omhoog (verhogen) of snel omlaag (verlagen)


De huidige pagina lezen en bovenaan beginnen

Sleep snel omhoog met twee vingers
 

Vanaf de VoiceOver-aanwijzer tot aan het einde van de huidige pagina lezen

Sleep snel omlaag met twee vingers


Het spreken pauzeren of hervatten

Tik met twee vingers


Beschrijven wat u bij de VoiceOver-aanwijzer vindt

Tik met drie vingers


De manier wijzigen waarop VoiceOver de tekst leest (per woord, regel, zin of paragraaf)

Druk op de Command-toets terwijl u met een vinger het stuurvlak aanraakt


Instellingen van de rotor wijzigen

Draai met twee vingers

Verplaatsen naar het vorige item gebaseerd op de instellingen van de rotor

Sleep snel omhoog
 

Verplaatsen naar het volgende item gebaseerd op de instellingen van de rotor

Sleep snel omlaag

Publicatiedatum: