Mac OS X 10.2: Bluetooth PCMCIA-besturingsbestanden worden niet meegeleverd

Mac OS X versie 10.2 beschikt niet over ingebouwde besturingsbestanden voor PCMCIA Bluetooth-adapterkaarten.

U dient de besturingsbestanden te installeren die door de fabrikant van uw Bluetooth-adapterkaart werden geleverd. Als geen besturingsbestanden werden meegeleverd, raadpleegt u de website van de fabrikant.

Publicatiedatum: