PowerBook en iBook: problemen oplossen - computer werkt niet op lichtnet

In dit artikel wordt beschreven wat u moet doen wanneer een PowerBook- of iBook-computer niet werkt op de lichtnetadapter.

Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

1. Controleer of de lichtnetadapter voor uw computer geschikt is. Het wordt afgeraden een adapter te gebruiken die niet voor uw type PowerBook is gemaakt. Het is dan onzeker of u over de volledige functionaliteit kunt beschikken. Om te controleren of u de juiste adapter gebruikt, raadpleegt u artikel 16168:"PowerBook: identificatie van batterijen, opladers en lichtnetadapters".

2. Controleer of de gelijkstroomconnector goed is aangesloten op de poort voor de lichtnetadapter van de computer. Dit is met name van belang bij de Apple Portable Power Adapter met het groene indicatielampje op de gelijkstroomconnector. Het is namelijk mogelijk dat het groene lampje van deze adapter gaat branden voordat de connector helemaal in de poort is gestoken.

3. Stel de Power Manager opnieuw in. Raadpleeg voor meer informatie over het opnieuw instellen van de Power Manager artikel 14449:"PowerBook en iBook: de Power Manager opnieuw instellen".

4. Sluit de adapter aan op de PowerBook, wacht een aantal seconden en druk op de aan/uit-knop.

5. Als het probleem hiermee niet is verholpen, probeert u een andere adapter, indien u die hebt. Zo niet, dan dient u de computer een onderhoudsbeurt te laten geven.

6. Als het probleem met een andere adapter kan worden verholpen, kunt u Apple bellen voor een vervangende lichtnetadapter.

Publicatiedatum: