iMac: CD-ROM-Schijven Plaatsen en Verwijderen

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u een CD-ROM-schijf in de iMac plaatst of eruit verwijdert.


(Dit is een samenvatting van de informatie in het Infocentrum dat zich op de harde schijf van de computer bevindt.)

Om de ingebouwde CD-ROM-speler van de computer te gebruiken, voert u de onderstaande stappen uit

Opmerking: Open de lade van de CD-ROM-speler alleen als u een cd wilt plaatsen of verwijderen. Er komt dan geen stof in het mechaniek. Zorg ervoor dat op de schijven geen vuil of vet komt.

BELANGRIJK: Raak de lens in de lade niet aan.

 

Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Om een cd te plaatsen, gaat u als volgt te werk:

1. Druk op de Open-knop aan de voorzijde van de CD-ROM-speler.

De lade gaat een stukje open.

2. Trek de lade helemaal open.
3. Houd de cd met de tekst naar boven vast en leg de schijf in de lade door de uitsparing in het midden over het middenstuk van de lade te plaatsen.
4. Druk de cd omlaag totdat deze vastklikt. Het middenstuk is voorzien van klemmetjes om de schijf stevig op zijn plaats te houden. U moet misschien enige druk uitoefenen om de schijf over de klemmetjes te duwen.

BELANGRIJK: Als de cd niet goed recht ligt, kan deze beschadigd raken als de lade wordt gesloten.

5. Sluit de lade door deze zachtjes dicht te duwen.

Opmerking: Open de lade van de CD-ROM-speler alleen als u een cd wilt plaatsen of verwijderen. Er komt dan geen stof in het mechaniek. Zorg ervoor dat op de schijven geen vuil of vet komt.

 

Om een cd te verwijderen, gaat u als volgt te werk:

1. Verlaat alle programma's die u vanaf de cd hebt geopend.
2. Ga naar de Finder, selecteer het symbool van de cd en sleep dit naar de prullenmand.

U kunt een cd ook verwijderen door het symbool van de cd te selecteren en vervolgens 'Berg op' te kiezen uit het Archief-menu of 'Schijf eruit' te kiezen uit het Speciaal-menu.

3. Trek de lade helemaal open.
4. Haal de cd voorzichtig los van het middenstuk en neem de cd uit de lade.
5. Sluit de lade door deze zachtjes dicht te duwen.

Opmerking: Als het symbool van de cd nog op het bureaublad staat, kunt u de lade niet openen door op de Open-knop te drukken.

 

Een cd handmatig verwijderen

Als u een cd niet op de gewone manier kunt verwijderen (of als de computer is uitgeschakeld), kunt u de cd als volgt handmatig verwijderen:

1. Zoek het gaatje naast de Open-knop aan de voorzijde van de CD-ROM-speler.
2. Steek voorzichtig een uiteinde van een rechtgebogen paperclip in het gaatje.

 

Gaatje voor het verwijderen van cd's in uitzonderingsgevallen

3. Duw stevig totdat de lade opengaat.
4. Trek de lade helemaal open, verwijder de cd en sluit de lade door ertegen te duwen. Oplossingen voor problemen met de CD-ROM-speler vindt u in de handleiding 'Problemen oplossen" bij de computer.

Publicatiedatum: