Mac OS: problemen met extensies oplossen/functionaliteit van Extensiebeheer

In dit artikel wordt de functionaliteit van het regelpaneel 'Extensiebeheer' beschreven en wordt uitgelegd hoe u problemen met extensies oplost. Het gedeelte over het oplossen van problemen bevindt zich aan het einde van dit artikel.

Dit artikel is gearchiveerd,het wordt niet meer bijgewerkt door Apple.

Historie
Het regelpaneel 'Extensiebeheer' deed zijn intrede in het Mac OS in Systeem 7.5. Het vereenvoudigde de manier waarop gebruikers van een Macintosh konden bepalen welke INIT's conflicteerden met andere INIT's. In Mac OS 7.6 werd een geheel vernieuwd regelpaneel 'Extensiebeheer' opgenomen. Dit is het regelpaneel dat vandaag de dag nog steeds wordt gebruikt.

Wat houdt het oplossen van problemen met extensies in?
Het oplossen van problemen met extensies is een proefondervindelijk proces. Gedurende dit proces dient u de computer verschillende malen opnieuw op te starten. Dit is niet schadelijk voor uw Macintosh.

Hoe weet ik of extensies conflicteren?
Als u opstart met de systeemextensies van Apple (de set 'Mac OS 8.x alles') en het eerdere probleem doet zich niet voor, dan is er sprake van conflicterende extensies. Als het probleem zich nog steeds voordoet terwijl u bent opgestart met de set 'Mac OS 8.x alles', dan dient u een schone installatie van de systeemprogrammatuur uit te voeren.

Komt het uitschakelen van alle extensies in het regelpaneel 'Extensiebeheer' overeen met het ingedrukt houden van de Shift-toets tijdens het opstarten?
Nee. Raadpleeg voor meer informatie Tech Info Library-artikel 17392: "Extensiebeheer: extensies uitschakelen versus Shift ingedrukt houden"

Kenmerken Extensiebeheer:

Wat zijn sets?
Figuur 1: Een set


Een set bestaat uit extensies, regelpanelen, systeemextensies, opstartbestanden en onderdelen voor uitschakeling. Achter 'Geselecteerde set' wordt de naam van de huidige extensieset weergegeven.

De sets 'Mac OS 8.x alles' en 'Mac OS 8.x basis' zijn beveiligde () sets die door Apple worden geleverd. Dit zijn extensiesets waarvan bekend is dat ze geen problemen opleveren. Als u deze sets wilt wijzigen, dient u ze eerst te dupliceren. 'Mijn instellingen' is een generieke naam voor een set waaraan geen naam is toegekend.


U kunt een set een andere naam geven, terugkeren naar de opgeslagen versie van een set en een set dupliceren of verwijderen.


Figuur 2: Archief-menu


De weergave wijzigen:

Figuur 3: Weergave-menu

Open het Weergave-menu terwijl het regelpaneel 'Extensiebeheer' actief is. U hebt meer weergavemogelijkheden dan alleen 'Mappen'. Met 'Pakketten' kunt u softwarepakketten in hun geheel met één enkele klik in- en uitschakelen, wat erg goed van pas komt bij het oplossen van problemen met extensies. Met 'Voorwerpen' geeft u alle extensies, regelpanelen, opstartbestanden en onderdelen voor uitschakeling in één grote lijst weer (net als in het regelpaneel 'Extensiebeheer' van Systeem 7).

Het regelpaneel 'Extensiebeheer' openen tijdens het opstarten
Houd tijdens het opstarten de spatiebalk ingedrukt om het regelpaneel 'Extensiebeheer' automatisch te laten openen. U dient dit te doen voordat de eerste extensie wordt weergegeven. De wijzigingen die u aanbrengt zijn direct actief, zodat u niet opnieuw hoeft op te starten. U beschikt over dezelfde opties als wanneer u het regelpaneel 'Extensiebeheer' vanuit de Finder start. Deze opties bevinden zich in het regelpaneel 'Geselecteerde set'.

Wanneer u de toetsen 'Command' en 'Option' ingedrukt houdt terwijl u het venster sluit, wordt de computer opnieuw opgestart.

Figuur 4: Sluitvak

Kan ik een reservekopie van mijn lijst met extensies maken?
Niet echt. Wat u wel kunt doen, is de lijst als SimpelTekst-document bewaren vanuit het Archief-menu. U kunt ook een rapport aanmaken met behulp van Apple Systeemprofiel. Een dergelijk rapport bevat tevens handige informatie over uw computer. Sets importeren is overigens ook niet mogelijk.

Extensies herkennen
Het verdient aanbeveling het gedeelte 'Toon voorwerpinfo' weer te geven. De informatie die hier wordt weergegeven, bevindt zich in de extensie en is geschreven door de maker van de extensie. U kunt ook een extensie selecteren en 'Info' uit het Wijzig-menu kiezen terwijl u zich in het regelpaneel 'Extensiebeheer' bevindt.


Figuur 5: Toon voorwerpinfo


Hoe zit het met de map 'Extensies' en de map 'Extensies (uit)'?In de Systeemmap bevinden zich mappen met de naam 'Extensies' en 'Extensies (uit)', aangemaakt door het regelpaneel 'Extensiebeheer'. Als deze mappen zich niet in de Systeemmap bevinden, maakt het regelpaneel 'Extensiebeheer' ze alsnog aan. Wanneer u het regelpaneel sluit, worden alle aangebrachte wijzigingen verwerkt door de Finder. Stel dat u in het regelpaneel 'Extensiebeheer' een extensie uitschakelt. Zodra u het regelpaneel verlaat, wordt de extensie verplaatst van de map 'Extensies' naar de map 'Extensies (uit)'.


Problemen met extensies oplossen

Bewaar eerst de huidige set waarmee het probleem zich voordoet. Schakel vervolgens over op 'Mac OS 8.x alles' of 'Mac OS 8.x basis' en start de computer opnieuw op. Als het probleem blijft bestaan, schakelt u de extensies eenmalig uit door de computer opnieuw op te starten en tijdens het opstarten de Shift-toets ingedrukt te houden. Als dit het probleem niet verhelpt, voert u een schone installatie van de systeemprogrammatuur uit.Dupliceer de set 'Mac OS 8.x' en geef de set de naam 'Probleem oplossen' of 'Test'. Ga na welke extensies in de probleemset verschillen van de extensies in de set 'Probleem oplossen'. Schakel 3 tot 5 van die extensies in de set 'Probleem oplossen' in en start de computer opnieuw op. Ga door met het inschakelen van extensies en het opnieuw opstarten totdat het probleem zich opnieuw voordoet. Als u de weergave 'Pakketten' hebt gekozen, kunt u ook in één keer een pakket inschakelen.Wanneer het probleem zich opnieuw voordoet, weet u dat er iets aan de hand is met een van de laatste extensies die u hebt ingeschakeld. Schakel nu van de laatste groep per keer één van de extensies uit om erachter te komen welke extensie problemen veroorzaakt.Wanneer u de probleemextensie hebt gevonden, gaat u na of er sprake is van versie-incompatibiliteit met andere extensies of met het Mac OS. Als u hebt geverifieerd dat de extensie compatibel is, verwijdert u de programmatuur waarmee deze extensie is geïnstalleerd en installeert u die programmatuur opnieuw.vGebruik tevens een hulpprogramma voor het herstellen van schijven, zoals Schijf-EHBO. Als u een softwarepakket opnieuw installeert, verdient het aanbeveling om de voorkeuren voor dat softwarepakket te verwijderen uit de map 'Voorkeuren'. Sleep de voorkeurbestanden naar de prullenmand en leeg de prullenmand.Als er zich nu nog steeds problemen voordoen, neemt u contact op met de maker van de extensie voor meer informatie.

Publicatiedatum: