Mac OS X: hoe het toetsenbord gebruiken om handelingen uit te voeren

Als u de Uitgebreide toetsenbordfuncties inschakelt, kunt u uw toetsenbord gebruiken om vele handelingen op uw computer uit te voeren.

Dit kan nuttig zijn als u op een andere manier wilt werken of als u een handicap hebt.

Met het toetsenbord selecteert u pictogrammen in het Dock en knoppen in de knoppenbalk van het Finder-venster. In sommige Mac OS X-programma's kunt u opdrachten in menu's kiezen of opties in vensters, dialoogvensters of paletten selecteren.

Open Systeemvoorkeuren en klik op Toetsenbord. Klik vervolgens op het tabblad Uitgebreide toetsenbordfuncties.

Als u de functie Muistoetsen inschakelt, kunt u het numerieke toetsenbord gebruiken om de muis te bewegen.

Dit document bevat informatie uit Help Center, het hulpsysteem dat op uw computer wordt meegeleverd.

Publicatiedatum: