LCD-beeldschermen: de tiptoets uitschakelen

De tiptoets waarmee de Apple LCD-schermen aan worden gezet kan uitgeschakeld worden om te voorkomen dat het beeldscherm per ongeluk aan of uit wordt gezet.

Deze methode werkt bij de volgende beeldschermen:

 • Apple Studio Display 15
 • Apple Studio Display 17 (LCD)
 • Apple Cinema HD Display
 • Apple Cinema Display (20-inch)

Mac OS X

  1. Houd de Command- en Shift-toetsen ingedrukt, en blijf dit doen terwijl u stap 2 uitvoert.
  2. Raak de toets aan de linkerkant van het beeldscherm aan om het Beeldschermenonderdeel van Systeemvoorkeuren te openen. (U kunt ook Systeemvoorkeuren openen via het Apple menu en vervolgens Beeldschermen selecteren terwijl u de Command- en Shift-toetsen ingedrukt houdt.)
  3. Laat de Command en Shift-toetsen los.
  4. Klik de tab Opties binnen het Beeldschermengedeelte van Systeemvoorkeuren.
  5. Schakel het hokje 'bezel-knop activeren' in om de tiptoets in- of uit te schakelen.
  6. Sluit Systeemvoorkeuren.


M c OS 9

  1. Houd de Command- en Shift-toetsen ingedrukt, en blijf dit doen terwijl u stap 2 uitvoert.
  2. Raak de toets aan de linkerkant van het beeldscherm aan om het Beeldschermenonderdeel van Systeemvoorkeuren te openen. (U kunt ook de regelpaneel Beeldschermen via het Apple menu openen terwijl u de Command- en Shift-toetsen ingedrukt houdt.)
  3. Laat de Command en Shift-toetsen los.
  4. Klik de tab Opties binnen de regelpaneel Beeldschermen.
  5. Schakel het hokje 'bezel-knop activeren' in om de tiptoets in- of uit te schakelen.
  6. Sluit de regelpaneel Beeldschermen.
Publicatiedatum: