Mac ABC: Teksteditor

Teksteditor is een zeer veelzijdige tekstverwerker die wordt meegeleverd bij OS X. Ontdek hier meer over de bewerkingsfuncties en de verschillende bestandsstructuren die dit programma ondersteunt.

Met Teksteditor kunt u alle soorten tekstdocumenten maken. Het bevat functies voor het opmaken en indelen van de pagina, het bewerken en stijlen van tekst, het controleren van de spelling, het maken van tabellen en lijsten, het importeren van afbeeldingen, het werken met HTML en zelfs het toevoegen van muziek- en filmbestanden. Hieronder volgen enkele nadere beschrijvingen van functies in Teksteditor.

Met Teksteditor kunt u meer dan alleen tekst bewerken. Neem een kijkje naar wat u met uw documenten kunt doen.
 

  1. Open Teksteditor in de map Programma's of via Launchpad (OS X Lion en Mountain Lion).

  2. Typ de gewenste tekst in het venster. Als u een andere uitlijning van de tekst wilt dan de standaard uitlijning links, markeert u de tekst en klikt u op een van de vier knoppen voor uitlijning in de taakbalk om de tekst links, gecentreerd of rechts uit te lijnen of uit te vullen.

  3. In Teksteditor wordt automatisch een spellingcontrole uitgevoerd terwijl u typt en worden woorden die onjuist zijn gespeld, onderstreept met een rode stippellijn. Als u meer informatie wilt over de juiste spelling, markeert u het woord en kiest u Spelling en grammatica in het menu Wijzig en vervolgens Toon spelling en grammatica in het submenu om het venster Spelling te openen. In het venster worden enkele suggesties weergegeven voor de spelling van het woord. Als u de spelling wilt corrigeren, selecteert u het betreffende woord en klikt u op Corrigeer. Teksteditor verbetert ook automatisch uw spelfouten tijdens het typen of biedt u opties om het woord dat u probeert te schrijven anders te spellen.

  4. Als u het lettertype wilt wijzigen, gaat u naar het menu Opmaak en kiest u Lettertype > Toon lettertypen. In het venster Lettertypen selecteert u een letterbeeld en grootte in de kolommen. U kunt ook tekst onderstrepen of doorhalen, de tekstkleur wijzigen en tekstschaduw toevoegen met de venstermenu's boven in het venster Lettertypen.

  5. Als u een afbeeldings-, muziek- of videobestand wilt toevoegen, sleept u het bestand eenvoudig vanuit het Finder-venster naar het document.

  6. Als u een lijst wilt maken, kiest u een stijl in het venstermenu Lijst. U kunt opsommingstekens, nummers of letters gebruiken voor de lijst.

  7. Begin uw lijst te typen. Als u de lijst wilt beëindigen, kiest u Geen in het venstermenu Lijst.


    In plaats van opsommingstekens, nummers of letters handmatig toe te voegen, kunt u het venstermenu Lijst gebruiken om in Teksteditor automatisch een opgemaakte lijst te maken.

  8. Als u een tabel wilt maken, kiest u Tabel in het menu Opmaak. In het venster Tabel geeft u het gewenste aantal rijen en kolommen op, selecteert u de tekstuitlijning, kiest u de dikte en kleur van de celranden en kiest u een achtergrondkleur. Het Teksteditor-document wordt automatisch bijgewerkt wanneer u wijzigingen aanbrengt.

 Tip: in OS X Mountain Lion kunt u Dicteren gebruiken om Teksteditor te laten typen wat u zegt.

Wilt u meer informatie over Teksteditor? Raadpleeg de ingebouwde Teksteditor Help op uw Mac (kies Teksteditor Help in het menu Help in Teksteditor).
Publicatiedatum: