iMac (met sleuf): AirPort-kaart installeren

Dit artikel bevat instructies voor de installatie van de AirPort-kaart in de iMac (met sleuf). Bij de AirPort-kaart worden soortgelijke instructies met afbeeldingen geleverd.

1. Zet voordat u gaat installeren de computer uit en koppel alle kabels behalve het netsnoer los. Plaats de computer vervolgens met het scherm omlaag op een zachte doek.
2. Gebruik een muntstuk om het toegangsklepje te ontgrendelen en open het klepje.
3. Raak het metalen gedeelte achter de opening aan om eventuele statische elektriciteit te ontladen. Koppel vervolgens het netsnoer van de computer los. Loop tijdens het installeren van de kaart zo min mogelijk rond.
4. Haal de antenne los van de geleider in de bovenste sleuf voor de AirPort-kaart en verwijder het beschermdopje. Sluit de antenne vervolgens aan op de AirPort-kaart.
5. Plaats de randen van de AirPort-kaart recht tegenover de geleiders en plaats de kaart zijdelings in de sleuf, zoals hieronder is weergegeven.6. Sluit het klepje en vergrendel het met een muntstuk. Sluit vervolgens alle kabels opnieuw aan en druk op de Aan/uit-knop op de computer. Zet de computer nooit aan voordat u de interne en extra onderdelen hebt teruggeplaatst.
Raadpleeg Mac Help in het Help-menu voor instructies voor het gebruik van de AirPort-programmatuur.

* In Europa verschillen de beschikbaarheid en de specificaties van de AirPort-producten per land. Zie TIL-artikel 58567: "Draadloze AirPort-communicatie in het buitenland"
http://www.info.apple.com/kbnum/n58567-n

Publicatiedatum: