Mac mini (eind 2005 en ouder): de PMU opnieuw instellen

Lees hier hoe u de PMU (Power Management Unit) van een Mac mini opnieuw instelt. Dit artikel is van toepassing op Mac mini-computers die vóór 2006 zijn gemaakt. Raadpleeg De System Management Controller (SMC) opnieuw instellen voor nieuwere Mac mini-modellen.

Algemene informatie

De PMU (Power Management Unit) is een geïntegreerd circuit (computerchip) dat doorgaans op het moederbord van een computer te vinden is. Zoals de Engelse naam al aangeeft, is de PMU verantwoordelijk voor het beheer van alle aspecten van de energievoorziening van een computer. Dit betreft het langzamer gaan draaien van de harde schijf, het in- en uitschakelen van de sluimerstand, bepaalde aspecten van het opladen en hoe de op de computer aangesloten apparaten de sluimerstand van de computer beïnvloeden.

Als de instellingen van de PMU worden beschadigd, kan de computer afwijkend gedrag vertonen. De computer kan bijvoorbeeld niet worden ingeschakeld, speelt geen video af of kan niet uit de sluimerstand worden gehaald. In deze gevallen moet u de PMU van de computer wellicht opnieuw instellen.

Het opnieuw instellen van de PMU lost geen problemen op waarbij de computer traag of helemaal niet meer reageert. Gebruik het opnieuw instellen van de PMU alleen als laatste redmiddel voor gevallen waarin een hardwarefout optreedt of als het energiebeheersysteem de vermoedelijke oorzaak is. Door het opnieuw instellen van de PMU herstelt u de standaardinstellingen van de hardware van de computer, inclusief het NVRAM, en wordt de computer geforceerd uitgezet.

Wanneer de PMU opnieuw moet worden ingesteld

Voordat u de PMU opnieuw instelt, herstart u de computer omdat het probleem hierdoor mogelijk wordt opgelost. Probeer deze stappen als de computer niet meer reageert:

  1. Stop het actieve programma geforceerd (Option-Command-Escape).
  2. Start opnieuw op (Control-Command-Power).
  3. Zet de computer geforceerd uit (druk 10 seconden op de aan/uit-knop).

Stel de PMU opnieuw in als de bovenstaande stappen het probleem niet hebben opgelost.

De PMU opnieuw instellen

  1. Koppel alle kabels los van de computer, inclusief het netsnoer.
  2. Wacht 10 seconden.
  3. Sluit het netsnoer opnieuw aan terwijl u tegelijkertijd de aan/uit-knop op de achterkant van de computer ingedrukt houdt.
  4. Laat de aan/uit-knop los.
  5. Druk nogmaals op de aan/uit-knop om de Mac mini op te starten.

Belangrijk: door deze procedure wordt ook het PRAM van de computer opnieuw ingesteld. Zorg ervoor dat u de tijd, datum en andere parameterinstellingen van het systeem zo nodig opnieuw instelt.

Als u de PMU van een Mac mini opnieuw hebt ingesteld en deze nog steeds geen video afspeelt of niet kan worden ingeschakeld, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Apple (1-800-APL-CARE in de VS) of regelt u service bij een Apple Store of een erkende Apple-serviceprovider.

Publicatiedatum: