Uw Mail-meldingen aanpassen op uw iPhone of iPad

U kunt een geluidssignaal laten klinken wanneer u nieuwe e-mail ontvangt of het aantal ongelezen e-mails in uw postbus Inkomend laten weergeven op het beginscherm.

Uw Mail-meldingen wijzigen

  1. Tik in de Instellingen-app op 'Mail'.
  2. Tik op 'Meldingen'.
  3. Tik 'Pas meldingen aan'.
  4. Tik op de e-mailaccount.
  5. Schakel de gewenste instellingen in, bijvoorbeeld 'Waarschuwingen' of 'Badges'.

Wanneer u 'Badges' inschakelt, wordt het aantal ongelezen e-mails in uw postbus Inkomend weergegeven boven het symbool van de Mail-app op uw beginscherm.

Wanneer u 'Waarschuwingen' inschakelt, kunt u ook uw geluiden aanpassen en de waarschuwingstoon of beltoon wijzigen. Het geluid dat u selecteert, wordt afgespeeld wanneer u nieuwe e-mail ontvangt.

Publicatiedatum: