Het bedieningspaneel wijzigen op een iPhone, iPad of iPod touch

U kunt het bedieningspaneel aanpassen door regelaars toe te voegen voor apps, instellingen en functies zoals Camera, Muziekherkenning, Donkere modus enzovoort.

Aanpassen wat u ziet in het bedieningspaneel

Voor sommige apps, instellingen en functies moet u een regelaar toevoegen om ze vanuit het bedieningspaneel te kunnen gebruiken.

iPhone met instellingenscherm van het bedieningspaneel 

Een regelaar toevoegen

  1. Ga naar 'Instellingen' > 'Bedieningspaneel'.
  2. Tik op de knop 'Voeg toe'  naast de app of functie die u wilt toevoegen.

Hier kunt u ook 'Toegang vanuit apps' inschakelen, zodat u het bedieningspaneel ook kunt openen terwijl u een app gebruikt.

Een regelaar verwijderen

  1. Ga naar 'Instellingen' > 'Bedieningspaneel'.
  2. Tik op de knop 'Verwijder'  en tik vervolgens op 'Verwijder' naast de app of functie die u wilt verwijderen.

De volgorde van regelaars wijzigen

  1. Ga naar 'Instellingen' > 'Bedieningspaneel'.
  2. Houd de knop 'Wijzig volgorde'  ingedrukt en zet de regelaars in de gewenste volgorde.

Weet u niet wat u allemaal kunt doen vanuit het bedieningspaneel? Bekijk de lijst met apps, instellingen en functies.

Publicatiedatum: