Uw AirPods Max naar Apple opsturen voor reparatie vanuit de Verenigde Staten en Canada

Lees hier hoe u uw AirPods Max naar Apple kunt opsturen voor service.

Nadat u contact hebt opgenomen met Apple voor service, krijgt u een pakket toegezonden met daarin alles wat u nodig hebt om uw product terug te sturen naar Apple.

Voordat u uw AirPods Max inpakt

 1. Verwijder de oorkussens van de AirPods Max.

Uw AirPods Max verpakken

 1. Doe elk oortje in een apart zakje.
 2. Roteer de oorschelpen zo dat ze naar beneden gericht zijn en plaats de AirPods Max in de voorgevormde binnenverpakking.  Plaats vervolgens het deksel op de witte doos.
 3. Plaats de witte doos in de bruine doos.
 4. Sluit de bruine doos.
 5. Plak de bruine doos dicht met tape.*
 6. Plak de batterijsticker op de bruine doos.
 7. Verwijder het bovenste label van de bruine doos. Dit is uw ontvangstbewijs. Laat het verzendlabel voor retourzending op de doos zitten.

* Apple is niet verantwoordelijk voor schade tijdens de verzending.

AirPods Max verzenden naar Apple

 1. Zoek de naam van de koerier op het verzendlabel voor de retourzending.
 2. Ga naar de website van de koerier om een ophaalafspraak te maken of om een afgiftelocatie te zoeken.
 3. Vraag de koerier om een ontvangstbewijs.
 4. Controleer de status van uw serviceverzoek.

De vervangende AirPods Max gebruiken

Uw vervangende Apple product wordt gedekt door een servicegarantie van 90 dagen of de resterende looptijd van de garantie van uw product of uw AppleCare-abonnement, waarbij de periode met de langste dekking geldt. De consumentenwetgeving is, waar mogelijk, ook van toepassing op uw vervangende product.

 1. Bevestig uw oorkussens aan uw AirPods Max. Zorg dat u het linkerkussen (L) uitlijnt met uw linkeroor en het rechterkussen (R) met uw rechteroor en dat de L en R met de juiste kant naar boven wijzen als u uw koptelefoon rechtop houdt. Als uw kussens aan de verkeerde kant of ondersteboven zijn geplaatst, presteren uw AirPods Max niet naar behoren.
 2. Configureer uw AirPods Max.

© 2020 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen en regio's. AppleCare is een servicemerk van Apple Inc. dat is gedeponeerd in de VS en andere landen en regio's. Andere in dit document vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

MEDEDELING VOOR CONSUMENTEN IN CALIFORNIË

1. De serviceprovider dient de klant een schriftelijke schatting van de reparatiekosten te verstrekken (zoals vereist volgens artikel 9844 van de California Business and Professions Code). De serviceprovider mag geen kosten in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden of geleverde onderdelen die de schatting overstijgen zonder voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is vastgelegd, is het de serviceprovider toegestaan een redelijk bedrag in rekening te brengen voor services die zijn uitgevoerd om de aard van het defect vast te stellen ter voorbereiding op de schriftelijke schatting van de reparatiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, VS. 

2. Een klant die dit product in Californië koopt, heeft gedurende de garantieperiode recht op service aan en reparatie van dit product. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat de koper niet over het product kan beschikken vanwege een reparatie die onder de garantie valt. Als het product een defect vertoont binnen de garantieperiode, blijft de garantie van kracht totdat het defect is hersteld. 

De garantieperiode wordt tevens verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd vanwege vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de koper geen invloed heeft, of indien het defect niet is hersteld na de reparaties die onder de garantie vallen en de koper binnen 60 dagen nadat de reparaties zijn uitgevoerd, aan de fabrikant of verkoper mededeelt dat de reparaties geen effect hebben gesorteerd. 

Indien het defect niet is hersteld na een redelijk aantal pogingen, kan de koper het product retourneren om in aanmerking te komen voor een vervangend product of een terugbetaling, in beide gevallen behoudens aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik van het product. Deze verlenging van de garantieperiode heeft geen gevolgen voor de bescherming en rechtsmiddelen die de koper op grond van andere wetten geniet. 

Publicatiedatum: