Uw iBooks Author-boek importeren in Pages voor Mac

Open, bewerk en publiceer uw boek in Pages op de Mac.

Een iBooks Author-bestand openen in Pages

Een iBooks Author-bestand (met de extensie '.iba') kan op verschillende manieren worden geopend:

  • Kies in Pages 'Archief' > 'Open', selecteer het iBooks Author-bestand en klik vervolgens op 'Open'.
  • Selecteer het iBooks Author-bestand in de Finder en kies vervolgens 'Archief' > 'Open met' > 'Pages'.
  • Sleep het iBooks Author-bestand naar het symbool van de Pages-app.

Bij het importeren van uw iBooks Author-bestand in Pages krijgt u mogelijk de aanwijzing om bepaald materiaal in een aparte map te bewaren:

Als u op 'Annuleer' hebt geklikt toen u werd gevraagd om de omslag of widget te bewaren, of als u de map niet kunt vinden, kunt u het iBooks Author-bestand altijd opnieuw importeren om de map met het betreffende materiaal alsnog aan te maken.

Meer informatie over het openen van iBooks Author-bestanden in Pages.


Uw boek bewerken in Pages

U kunt uw boek eerst in Pages bewerken voordat u het exporteert naar EPUB of publiceert in Apple Books. Wanneer u uw boek in Pages bekijkt, ziet het er mogelijk anders uit. Hier zijn enkele mogelijke verschillen:

  • De inhoudsopgave bestaat uit tekst en kan worden bekeken en gewijzigd in de navigatiekolom.
  • Woordenlijsten komen aan het einde van uw boek en termen hebben een link naar de woordenlijst. 
  • Afbeeldingen en video- en audiobestanden worden wel geïmporteerd, maar sommige instellingen van iBooks Author zoals 'Speelt schermvullend af' of 'Speelt automatisch af' zijn niet beschikbaar.


Een boekomslag gebruiken

Als de omslag een andere paginarichting heeft dan de rest van het boek, wordt de omslag bewaard als afzonderlijk Pages-bestand (.pages) met de naam 'Cover'. Als u de omslag wilt gebruiken wanneer u het boek exporteert naar EPUB of publiceert, zet u de omslag om in een pdfen voegt u deze pdf toe door de optie 'Kies een afbeelding' te selecteren.

Als Pages de omslag als eerste pagina van uw document heeft ingevoegd, kiest u 'Gebruik eerste pagina als afbeelding voor boekomslag' bij het exporteren naar EPUB. 


Widgetmateriaal gebruiken

De afbeeldingengalerij en media-widgets worden in uw boek in Pages net zo weergegeven als in iBooks Author. Andere widgets worden niet op dezelfde manier weergegeven. Deze worden in dit gedeelte behandeld.

Pop-overwidgets, widgets voor zijkolom met scrolbalk, interactieve afbeeldingen en studiewidgets

Het materiaal van pop-overwidgets, widgets voor zijkolom met scrolbalk, interactieve afbeeldingen en studiewidgets wordt in Pages bewaard in aparte Pages-bestanden. Het bestand heeft een toepasselijke naam, waardoor het gemakkelijk te vinden is. Als uw boek een vaste lay-out had in iBooks Author, bevat de bestandsnaam het paginanummer waar de widget verschijnt, bijvoorbeeld 'Page3_Popover'. Voor boeken op basis van EPUB-sjablonen, worden de bestanden genummerd, bijvoorbeeld 'ScrollingSidebar_5'.

Elk Pages-bestand bevat alle originele inhoud van de widget. U kunt bepaalde soorten materiaal uit de referentiebestanden kopiëren en in Pages in het boek plakken. U kunt bijvoorbeeld de inhoud van een widget voor zijkolom met scrolbalk naar een tekstvak kopiëren en vervolgens de grootte van de tekst of het tekstvak aanpassen zodat alles erin past.

HTML-widgets

Pages maakt voor elke HTML-widget een map aan met een mengeling van bestanden die de inhoud van de widget bevatten. U kunt uw mediabestanden openen om ze naar uw boek te kopiëren, of u kunt het HTML-bestand openen in een webbrowser en er een schermafbeelding van maken of er een film van aanmaken met QuickTime.

3D-widgets

Pages maakt een map met Collada-bestanden (.dae) aan voor alle 3D-widgets die in het boek worden gebruikt, samen met eventuele textuurbestanden. U kunt deze bestanden openen in een compatibele 3D-modelleerapp, of u kunt het bestand openen in Voorvertoning en er een schermafbeelding van maken of er een film van aanmaken met QuickTime.

Keynote-widgets

Om een Keynote-presentatie toe te voegen aan uw boek in Pages, opent u de originele presentatie in Keynote, exporteert u deze als film en voegt u de film toe aan uw boek.

U kunt het Keynote-bestand gemakkelijker vinden door de naam van het originele Keynote-bestand op te zoeken in iBooks Author. Open het boek in iBooks Author, selecteer de Keynote-widget in het boek en open vervolgens Widgetinfo.

Publicatiedatum: