Apple Pro Display XDR meten en kalibreren

Lees hier hoe u de kalibratie van uw beeldscherm meet. Afhankelijk van de vereisten van uw workflow kunt u de kalibratie ook verfijnen of een herkalibratie op locatie uitvoeren op uw beeldscherm.

Elk Pro Display XDR-beeldscherm ondergaat op de assemblagelijn in de fabriek een zeer modern proces van beeldschermkalibratie om ervoor te zorgen dat het paneel voor P3 brede kleurenweergave en de afzonderlijke leds voor de achtergrondverlichting nauwkeurig zijn. Daarnaast kunnen geavanceerde ingebouwde algoritmes door het kalibratieproces in de fabriek allerlei kleurbereiken reproduceren die tegenwoordig door mediaworkflows worden gebruikt, waaronder sRGB, BT.601, BT.709 en zelfs P3-ST.2084 (HDR).

Dankzij de beeldschermkalibratie die in de fabriek wordt uitgevoerd, kunnen Pro Display XDR-gebruikers direct genieten van een uitzonderlijke kijkervaring. Als uw workflow aangepaste kalibratie vereist, kunt u de kalibratie van uw Pro Display XDR verfijnen of het beeldscherm opnieuw kalibreren voor een workflow die is afgestemd op een spectroradiometer van derden.


Uw Pro Display XDR meten

U kunt een set QuickTime-filmtestpatronen van Apple gebruiken om de kalibratie van het Pro Display XDR te evalueren. Met deze op relevante kleur gelabelde SDR- en HDR-bronnen kunt u uw eigen spectroradiometer gebruiken om de primaire en secundaire kleuren en luminantie te meten en te verifiëren, waaronder de EOTF (electro-optical transfer function). Voordat u de kalibratie van uw beeldscherm meet, moet u ervoor zorgen dat uw Mac macOS Catalina 10.15.6 of hoger heeft en uw beeldscherm Display Firmware 4.2.37 gebruikt.

Testpatronen downloaden

 1. Ga naar de Developer-pagina voor AVFoundation.
 2. Klik in het gedeelte 'Related Resources' (Gerelateerde bronnen) op 'Color Test Patterns' (Kleurtestpatronen) om de testbestanden te downloaden. 
 3. Klik dubbel op het bestand 'QuickTime-Test-Pattern.zip' om het archief uit te pakken.

Uw beeldscherm meten

 1. Lijn de spectroradiometer van derden uit op het midden van het beeldscherm.
 2. Zorg ervoor dat de kamer zwak verlicht of donker is om te voorkomen dat strooilicht of schittering de metingen beïnvloedt.
 3. Open de map 'QuickTime Test Pattern Movies' en kies de reeks patronen die u wilt testen. Elke map bevat reeksen filmbestanden om kleur of luminantie te meten in HDR, BT.709 en BT.601.
 4. Open elk bestand in QuickTime Player en meet elk filmbestand met testpatronen in de map. Zorg ervoor dat de momenteel gebruikte referentie-voorinstelling overeenkomt met het gekozen testpatroon. Gebruik bijvoorbeeld de voorinstelling 'HDR Video (P3-ST 2084)' als u op HDR10 gebaseerde patronen gebruikt.
 5. Vergelijk de kleur- (chromaticiteits-) en luminantiewaarden die u hebt gemeten met de waarden in het bestand 'Reference Values.txt' in de map van het testpatroon. Afhankelijk van de tolerantie of kalibratie van uw spectroradiometer is er mogelijk wat variatie in de metingen ten opzichte van de referentiewaarden.

Als uw metingen aanzienlijk afwijken van de referentiewaarden, raadpleeg dan de tips voor het meten van uw beeldscherm.


De kalibratie verfijnen

Als uw workflow is afgestemd op een specifiek doel, kunt u de kalibratie van uw Apple Pro Display XDR verfijnen. Zo kunt u het witpunt en de luminantie van het beeldscherm aanpassen om deze nauwkeuriger af te stemmen op uw eigen beeldschermkalibratiedoel. Meer informatie over de verschillende waarden die u kunt aanpassen

 1. Kies het Apple-menu  > 'Systeeminstellingen' (of 'Systeemvoorkeuren') > 'Beeldschermen'.
 2. Kies in het menu 'Voorinstelling' de referentie-voorinstelling die u wilt verfijnen.
 3. Kies 'Verfijn kalibratie' in het menu 'Voorinstelling'.
 4. Stel waarden in voor het witpunt en de luminantie en voer vervolgens een beschrijving in.
 5. Klik op 'OK' om de kalibratieverfijning te bewaren.

Om de kalibratieverfijning te verwijderen, kiest u 'Standaardinstellingen' in het menu 'Verfijn kalibratie'.

Als u een andere referentie-voorinstelling kiest, verfijnt u de kalibratie indien nodig opnieuw voor optimale resultaten.

Een herkalibratie op locatie uitvoeren

Volg de instructies in dit gedeelte als u het Pro Display XDR opnieuw moet kalibreren voor een workflow die is afgestemd op een spectroradiometer van derden.

Vereisten controleren

Herkalibratie op locatie vereist macOS Catalina 10.15.6 of hoger, Display Firmware 4.2.37 en een van de volgende instrumenten:

Foto-onderzoek

 • PR-740, PR-745 of PR-788
 • Aanbevolen bandbreedtes: 4 nm of 5 nm
 • Vereiste diafragma's: 0,1, 0,125, 0,2 of 0,25

Colorimetrie-onderzoek

 • CR-300

Uw beeldscherm kalibreren

Als u een basislijn voor uw beeldscherm wilt vaststellen, meet u het beeldscherm voor en na de kalibratie. Zorg ervoor dat u dezelfde spectroradiometer gebruikt voor meten en kalibreren. 

 1. Stel uw beeldscherm in op de macOS-referentie-voorinstelling die u het meeste gebruikt.
 2. Download en open Pro Display XDR Calibrator en klik vervolgens op 'Ga door'.
 3. Sluit een ondersteunde spectroradiometer aan op de Mac.
 4. Klik op 'Kalibreer', zorg ervoor dat het hulpprogramma is geopend op het Pro Display XDR-beeldscherm dat u wilt kalibreren en klik op 'Volgende'.
 5. Richt uw meetapparaat op het midden van de groene stip en klik op 'Ga door'. 
 6. Volg de vereiste meetafstand voor uw specifieke instrument. De CR-300 moet bijvoorbeeld gelijk aan het beeldscherm worden geplaatst.
 7. Volg de instructies op het scherm, zorg ervoor dat uw instrument loodrecht op het beeldscherm staat en klik vervolgens op 'Begin'. Als uw beeldscherm is aangesloten op een Mac-notebook, mag u het deksel niet sluiten terwijl de kalibratie wordt uitgevoerd.
  Het kalibreren kan tot 2 uur duren, inclusief een opwarmperiode van 30 minuten.
 8. Nadat de kalibratie is voltooid, klikt u op 'Gereed'.

Als u een andere referentie-voorinstelling kiest, verfijnt u de kalibratie indien nodig voor optimale resultaten.

De kalibratie opnieuw instellen

Om uw beeldscherm terug te zetten naar de fabriekskalibratie, opent u Pro Display XDR Calibrator, klikt u op 'Stel kalibratie opnieuw in' en vervolgens op 'Stel opnieuw in'.

Tips voor het meten en kalibreren van uw beeldscherm

Lees wat u moet doen als u geen consistente resultaten krijgt bij het meten en kalibreren van uw beeldscherm.

Uw omgeving controleren

 • Controleer de omgeving om strooilicht te minimaliseren dat op het diafragma op het beeldscherm reflecteert.
 • Apple raadt aan om te meten en te kalibreren bij een omgevingstemperatuur van 25 graden Celsius of lager. Voor de meest herhaalbare resultaten moet de omgevingstemperatuur tijdens de kalibratie gelijk zijn aan de temperatuur bij normaal gebruik.

De configuratie van uw spectroradiometer controleren

 • Zorg ervoor dat het beeldscherm gedurende minstens 30 minuten is opgewarmd en thermisch stabiel is.
 • Situeer de meter zo dat deze loodrecht op het beeldscherm en vlak op de x-as staat om polarisatie te minimaliseren.
 • Controleer de belichtingsinstelling van uw meter. Als uw meter een automatische belichtingsmodus heeft, schakel deze dan in. Zo worden metingen van verschillende luminantieniveaus geoptimaliseerd. Als uw meter geen automatische belichtingsmodus heeft, neem dan contact op met de fabrikant van het instrument voor aanbevolen instellingen. Bekijk de configuratieopties voor positie en brandpuntsafstand, diafragma, bandbreedte, belichting, meetsnelheid, beeldsynchronisatie en eventuele automatische of dynamische functies van uw instrument.
 • Controleer of uw meter een instelling voor integratietijd heeft. Gebruik indien mogelijk een langere integratietijd voor een nauwkeuriger resultaat.
 • Als uw meter een filterinstelling voor automatische neutrale dichtheid (ND) heeft, schakelt u deze uit.

De kalibratie van uw spectroradiometer controleren

Controleer de specificaties van de fabrikant om de tolerantie van uw spectroradiometer vast te stellen. Waargenomen verschillen komen mogelijk voort uit een van de volgende omstandigheden:

 • Andere instrumentkalibraties waarvoor een andere inval van lichtbron A wordt gebruikt.
 • Onzekerheid die inherent aanwezig is voor elke afzonderlijke lichtbron A.
 • Verschillende optische paden en verschillend ontwerp van de hardware van het instrument, die leiden tot verschillende overgenomen fouten.

De spectroradiometer opnieuw instellen

Als uw instrument niet meer reageert, neemt u contact op met de fabrikant voor instructies over het opnieuw instellen van de spectroradiometer.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: