Gedeelde opdrachten inschakelen op een iPhone, iPad of iPod touch

U kunt opdrachten toevoegen vanuit andere bronnen dan de galerie, zoals van vrienden, websites enzovoort. Deze gedeelde opdrachten worden als 'niet-vertrouwd' beschouwd. Om ze te importeren, moet u in Instellingen niet-vertrouwde opdrachten toestaan. 

Niet-vertrouwde opdrachten toestaan

  1. Open de app Opdrachten en voer een opdracht uit.
  2. Ga naar 'Instellingen' > 'Opdrachten'.
  3. Schakel 'Sta niet-vertrouwde opdrachten toe' in. Deze instelling wordt pas zichtbaar nadat u een opdracht hebt uitgevoerd.

Lees meer over opdrachten in de Gebruikershandleiding Opdrachten.

Publicatiedatum: