De Apple I/O-kaart in een Mac Pro (2019) vervangen

Lees hier hoe u de Apple I/O-kaart in een Mac Pro verwijdert en vervangt.

Controleren of u het benodigde gereedschap hebt

 • #1-kruiskopschroevendraaier

Als u een vervangende Apple I/O-kaart moet bestellen, neemt u contact op met Apple.

De behuizing of afdekking verwijderen

Volg de stappen om de behuizing van de Mac Pro (2019) of de afdekking van de Mac Pro (Rack, 2019) te verwijderen.

Mac Pro (2019)

 1. Schakel de Mac Pro uit.
 2. Laat de computer ongeveer vijf tot tien minuten afkoelen.
 3. Koppel alle kabels los, behalve het netsnoer van de Mac Pro.
 4. Raak de metalen behuizing aan de buitenkant van de Mac Pro aan om u te ontladen van eventuele statische elektriciteit en koppel vervolgens het netsnoer los.
  U moet u altijd ontladen van statische elektriciteit voordat u onderdelen aanraakt of componenten in een Mac Pro installeert. Om statische elektriciteit te voorkomen, moet u niet door de kamer bewegen totdat u klaar bent met het installeren van de Apple I/O-kaart en de behuizing weer op de computer hebt geschoven.
 5. Ontgrendel de behuizing door de hendel aan de bovenkant omhoog te klappen en naar links te draaien.
 6. Til de behuizing recht omhoog en haal deze van de computer. Leg deze voorzichtig opzij.
  De Mac Pro kan niet worden ingeschakeld wanneer de behuizing is verwijderd.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Schakel de Mac Pro uit.
 2. Laat de computer ongeveer vijf tot tien minuten afkoelen.
 3. Koppel alle kabels los, behalve het netsnoer van de Mac Pro.
 4. Raak de metalen behuizing aan de buitenkant van de Mac Pro aan om u te ontladen van eventuele statische elektriciteit en koppel vervolgens het netsnoer los.
  U moet u altijd ontladen van statische elektriciteit voordat u onderdelen aanraakt of componenten in een Mac Pro installeert. Om statische elektriciteit te voorkomen, moet u niet door de kamer bewegen totdat u klaar bent met het installeren van de Apple I/O-kaart en de afdekking weer op de computer hebt geschoven.
 5. Schuif de vergrendelingshendels van de afdekking naar de ontgrendelde positie, til de afdekking op en trek deze weg van de voorplaat en leg deze opzij.

De Apple I/O-kaart verwijderen en installeren

 1. Draai de twee #1-kruiskopschroeven los op de klemplaat die de sleuven 5-8 bedekt en verwijder de plaat.
  De schroeven zijn geborgd en blijven bevestigd aan de klemplaat.
 2. Schuif de PCI-vergrendelingshendel naar de ontgrendelde positie.
 3. Grijp de Apple I/O-kaart vast bij de randen en trek deze recht uit sleuf 8.
 4. Plaats de nieuwe Apple I/O-kaart in sleuf 8. Druk stevig en gelijkmatig totdat de kaart goed is geplaatst.
 5. Schuif de PCI-vergrendelingshendel naar de vergrendelde positie.
 6. Plaats de klemplaat terug over de sleuven 5-8 en draai beide #1-kruiskopschroeven volledig vast.

De behuizing of afdekking terugplaatsen

Volg de stappen om de behuizing op de Mac Pro (2019) of de afdekking op de Mac Pro (rack, 2019) opnieuw te monteren.

Mac Pro (2019)

 1. Laat de behuizing voorzichtig over de Mac Pro zakken en let op dat u de printplaten niet aanraakt.
 2. Nadat de behuizing juist is geplaatst, kunt u die vergrendelen door de hendel aan de bovenkant naar rechts te draaien en naar beneden te klappen.

  Boven: vergrendelde positie (de punten sluiten op elkaar aan)
  Onder: ontgrendelde positie (de punten sluiten niet op elkaar aan)
 3. Sluit het netsnoer, beeldscherm en andere randapparatuur aan.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Lijn de rand van de afdekking uit met de gleuf in de voorplaat, druk vervolgens stevig in de buurt van de vergrendelingshendels en luister of ze op hun plaats klikken.
 2. Sluit het netsnoer, beeldscherm en andere randapparatuur aan. 

Meer informatie

Als u een vervangend onderdeel van Apple hebt ontvangen, volgt u deze stappen om het originele onderdeel naar Apple terug te sturen.

Publicatiedatum: