Geheugen installeren en vervangen in uw Mac Pro (2019)

Lees hier hoe u geheugen verwijdert en installeert bij een Mac Pro.

Mac Pro (2019) beschikt over 12 DIMM (geheugen)sleuven die tot 1,5 TB aan 2933 MHz geheugen ondersteunen, als in alle 12 sleuven DDR4 ECC DIMM's worden gebruikt. 

8-core, 12-core en 16-core Mac Pro-modellen ondersteunen tot 768 GB geheugen.

Voordat u begint

U kunt in uw Mac Pro zowel R-DIMM's als LR-DIMM's gebruiken, maar u kunt deze geheugentypen niet combineren. Als u wilt controleren of er R-DIMM's of LF-DIMM's zijn geïnstalleerd en de geheugenstatus wilt bekijken, kiest u Apple-menu  > 'Over deze Mac' en selecteert u vervolgens het tabblad 'Geheugen'.

Zorg ervoor dat u bij het installeren of vervangen van DIMM's hetzelfde type geheugen gebruikt. Meer informatie over geheugenspecificaties van de Mac Pro (2019)

Apple raadt u aan DIMM's te gebruiken die door Apple zijn goedgekeurd. U kunt sets aanschaffen voor het uitbreiden van het geheugen door een Apple Store of erkende Apple reseller te bezoeken. Als u vervangend geheugen nodig hebt, kunt u contact opnemen met Apple.


Ondersteunde configuraties controleren

Mac Pro ondersteunt tot 12 DIMM's die u kunt installeren in configuraties van 4, 6, 8, 10 of 12 DIMM's, zoals in de afbeeldingen hieronder te zien is. Deze afbeeldingen zijn ook te zien aan de binnenkant van de deksels van de DIMM. Installeer de DIMM's voor maximale prestatie in een configuratie van 6 of 12. Als u R-DIMM's hebt die niet dezelfde capaciteit hebben, dan leest u hier hoe u R-DIMM's met verschillende capaciteiten installeert.

Een configuratie van 1 DIMM is uitsluitend voor diagnostisch gebruik.

4 DIMM's

6 DIMM's

8 DIMM's

10 DIMM's

12 DIMM's

Elk nummer staat voor een DIMM-sleuf. Plaats de DIMM's bij elke DIMM-configuratie alleen in de donkergrijze sleuf en laat de lichtgrijze sleuven leeg.

R-DIMM's met verschillende capaciteiten installeren

Als u DIMM's van 32 GB combineert met andere capaciteiten, zoals 8 GB of 16 GB, moeten deze conform de volgende vereisten worden geïnstalleerd:

 • Gebruik alleen R-DIMM's.
 • Gebruik een ondersteunde configuratie.
 • Installeer de DIMM's van 32 GB in de eerste sleuf van het tweetal voor elk kanaal.

Niet alle geheugenkanalen worden bij elke DIMM-configuratie gebruikt. Een configuratie met 8 DIMM's gebruikt bijvoorbeeld de kanalen A, B, D en E.

DIMM-kanalen

In de afbeelding hierboven vormen de 12 sleuven aan de linkerkant 6 tweetallen (kanalen), zoals wordt aangegeven aan de rechterkant. Elk tweetal heeft sleuven die worden aangeduid als DIMM 1 en DIMM 2.

LR-DIMM's met verschillende capaciteiten installeren

Als u LR-DIMM's met verschillende capaciteiten wilt installeren, installeert u de DIMM's in de sleuven die door de configuratie worden bepaald. 


Geheugen verwijderen of installeren

Lees hier hoe u de behuizing van de Mac Pro verwijdert, DIMM's verwijdert en DIMM's installeert.

De behuizing of het geheugentoegangsklepje verwijderen

Volg de stappen om de behuizing van de Mac Pro (2019) of het toegangsklepje van de Mac Pro (Rack, 2019) te verwijderen.

Mac Pro (2019)

 1. Schakel de Mac Pro uit.
 2. Laat de computer ongeveer vijf tot tien minuten afkoelen.
 3. Koppel alle kabels, behalve het netsnoer, los van uw computer.
 4. Raak de metalen behuizing aan de buitenkant van de Mac Pro aan om u te ontladen van eventuele statische elektriciteit en koppel vervolgens het netsnoer los.
  U moet zich altijd ontladen van statische elektriciteit voordat u onderdelen aanraakt of onderdelen in een Mac Pro installeert. Als u wilt voorkomen dat u statische elektriciteit genereert, loopt u dan niet rond in de kamer totdat u het geheugen hebt geïnstalleerd en de behuizing opnieuw op de computer hebt geplaatst.
 5. Ontgrendel de behuizing door de hendel aan de bovenkant omhoog te klappen en naar links te draaien.
 6. Til de behuizing recht omhoog en haal deze van de computer. Leg deze voorzichtig opzij.
  De Mac Pro kan niet worden ingeschakeld wanneer de behuizing is verwijderd.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Schakel de Mac Pro uit.
 2. Laat de computer ongeveer vijf tot tien minuten afkoelen.
 3. Koppel alle kabels, behalve het netsnoer, los van uw Mac Pro.
 4. Raak de metalen behuizing aan de buitenkant van de Mac Pro aan om u te ontladen van eventuele statische elektriciteit en koppel vervolgens het netsnoer los.
  U moet zich altijd ontladen van statische elektriciteit voordat u onderdelen aanraakt of onderdelen in een Mac Pro installeert. Als u wilt voorkomen dat u statische elektriciteit genereert, loopt u dan niet rond in de kamer totdat u het geheugen hebt geïnstalleerd en het toegangsklepje opnieuw op de computer hebt geplaatst.
 5. De Mac Pro uit een rack verwijderen.
 6. Zet de Mac Pro neer op zijn zijkant.
 7. Druk de ontgrendelingshendels omlaag en trek vervolgens aan de ontgrendelingshendels om het toegangsklepje te verwijderen.

DIMM's verwijderen

Wanneer een Mac Pro wordt verzonden, bevatten sommige of alle DIMM-sleuven al DIMM's. Voordat u geheugen installeert, moet u wellicht sommige DIMM's verwijderen, zodat u voldoet aan een ondersteunde configuratie of aan de installatievereisten voor R-DIMM's met verschillende capaciteiten.

 1. Schuif de grendel naar links om de deksels van de DIMM te ontgrendelen en te openen. 

 2. Verwijder de deksels van de DIMM.
 3. Zoek de DIMM('s) die u wilt verwijderen. Elke sleuf heeft een nummer. Duw de klemmen aan weerszijden van de DIMM omlaag, waardoor de DIMM een beetje uit de sleuf komt.
 4. Met de duim en wijsvinger van elke hand houdt u de DIMM voorzichtig vast aan beide uiteinden en verwijdert u vervolgens de DIMM voorzichtig door deze recht uit de DIMM-sleuf te halen. Draai de DIMM niet en forceer deze ook niet uit de socket om schade te vermijden. 
 5. Plaats de verwijderde DIMM's in een beschermhoesje tegen elektrostatische lading (ESD).

DIMM's installeren

 1. Zoek een lege sleuf.
 2. Blaas indien mogelijk stof met perslucht uit de DIMM-sleuf. Houd de bus verticaal.
 3. Houd de uiteinden van de DIMM voorzichtig vast en plaats deze in de sleuf. Zorg ervoor de dat u de DIMM recht voor de sleuf houdt, voordat u er enige druk op uitoefent en de DIMM plaatst. Wanneer u de DIMM plaatst, volgt u dan deze richtlijnen:
  • Duw de DIMM niet in de sleuf als deze niet lijkt te passen. Als de DIMM niet past, controleert u of de inkeping en de connectors overeenkomen met de inkeping in de DIMM-sleuf.
  • Schommel de DIMM niet wanneer u deze plaatst.
  • Buig of draai de DIMM niet wanneer u deze plaatst.

 4. Plaats de DIMM voorzichtig totdat de onderkant de goudkleurige contacten aanraakt. Druk vervolgens een beetje harder op de DIMM om deze volledig te plaatsen. De DIMM-klemmen klikken vast zodra de DIMM juist is geplaatst.
 5. De deksels van de DIMM opnieuw bevestigen. Duw de linkerzijde van de deksels omlaag totdat ze vastklikken.


Als u de deksels van de DIMM niet opnieuw bevestigt, kan dat de systeemprestaties beïnvloeden.

De behuizing of bovenbehuizing opnieuw installeren

Volg de stappen om de behuizing van de Mac Pro (2019) of de bovenbehuizing van de Mac Pro (Rack, 2019) opnieuw te installeren.

Mac Pro (2019)

 1. Plaats de behuizing over de Mac Pro.
 2. Nadat de behuizing juist is geplaatst, kunt u die vergrendelen door de hendel aan de bovenkant naar rechts te draaien en naar beneden te klappen.


  Boven: vergrendelde positie (de punten sluiten op elkaar aan)
  Onder: ontgrendelde positie (de punten sluiten niet op elkaar aan)
 3. Sluit het netsnoer, beeldscherm en andere randapparatuur aan. 

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Plaats het toegangsklepje terug.
 2. Installeer de Mac Pro opnieuw in het rack.
 3. Sluit het netsnoer, beeldscherm en andere randapparatuur aan. 


Het geheugen controleren

Als u de geheugenstatus wilt bekijken, kiest u Apple-menu  > 'Over deze Mac' en selecteert u vervolgens het tabblad 'Geheugen'.

Als de DIMM's voor optimale prestaties in andere sleuven geplaatst moeten worden, beveelt macOS aan welke sleuven u kunt gebruiken voor de DIMM's die u al hebt geïnstalleerd.


Andere configuraties

Als u een van de kanalen of de DIMM zelf wilt testen, kunt u een configuratie met 1 DIMM gebruiken door een enkele DIMM te installeren in de eerste sleuf van een kanaal. Als u de tweede sleuf van een kanaal wilt testen, installeert u DIMM's in beide sleuven van een kanaal.


Meer informatie

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: