Geheugen installeren en vervangen in uw Mac Pro (2019)

Lees hier hoe u geheugen verwijdert en installeert in een Mac Pro.

De Mac Pro (2019) beschikt over 12 DIMM-geheugensleuven die tot 1,5 TB aan 2933 MHz-geheugen ondersteunen, als in alle 12 sleuven DDR4 ECC DIMM's worden gebruikt. 

8-core, 12-core en 16-core Mac Pro-modellen ondersteunen tot 768 GB geheugen.

Voordat u begint

U kunt in uw Mac Pro zowel R-DIMM's als LR-DIMM's gebruiken, maar u kunt deze soorten geheugen niet met elkaar combineren. Als u wilt controleren of er R-DIMM's of LR-DIMM's zijn geïnstalleerd en de geheugenstatus wilt bekijken, kiest u het Apple-menu  > 'Over deze Mac' en selecteert u vervolgens het tabblad 'Geheugen'.

Zorg ervoor dat u bij het installeren of vervangen van DIMM's hetzelfde type geheugen gebruikt. Meer informatie over geheugenspecificaties van de Mac Pro (2019).

Apple raadt u aan DIMM's te gebruiken die door Apple zijn goedgekeurd. Geheugenupgradekits kunt u kopen bij een Apple Store of een erkende Apple reseller. Als u vervangend geheugen nodig hebt, kunt u contact opnemen met Apple.

De verkrijgbaarheid van RAM-geheugen varieert per land en regio.


Ondersteunde configuraties controleren

De Mac Pro ondersteunt tot 12 DIMM's die u kunt installeren in configuraties van 4, 6, 8, 10 of 12 DIMM's, zoals in de afbeeldingen hieronder te zien is. Deze afbeeldingen vindt u ook op de binnenzijde van de DIMM-afdekplaten. Installeer de DIMM's voor maximale prestaties in een configuratie van 6 of 12. Als de DIMM's niet dezelfde capaciteit hebben, leest u hier hoe u DIMM's met verschillende capaciteit installeert.

Een configuratie van 1 DIMM is uitsluitend voor diagnostisch gebruik.

4 DIMM's

6 DIMM's

8 DIMM's

10 DIMM's

12 DIMM's

Elk nummer staat voor een DIMM-sleuf. Plaats de DIMM's bij elke DIMM-configuratie alleen in een donkergrijze sleuf en laat de lichtgrijze sleuven leeg.

R-DIMM's met verschillende capaciteit installeren

Als u DIMM's van 32 GB combineert met andere capaciteiten, zoals 8 GB of 16 GB, moeten deze conform de volgende vereisten worden geïnstalleerd:

 • Gebruik alleen R-DIMM's.
 • Gebruik een ondersteunde configuratie.
 • Installeer de DIMM's van 32 GB in de eerste sleuf van elk kanalenpaar.

Niet alle geheugenkanalen worden bij elke DIMM-configuratie gebruikt. Een configuratie met 8 DIMM's gebruikt bijvoorbeeld de kanalen A, B, D en E.

DIMM-kanalen

In de afbeelding hierboven vormen de 12 sleuven aan de linkerkant 6 kanalenparen, zoals aangegeven aan de rechterkant. Elk kanalenpaar heeft sleuven die worden aangeduid als DIMM 1 en DIMM 2.

LR-DIMM's met verschillende capaciteit installeren

Als u LR-DIMM's wilt installeren, moeten alle DIMM's dezelfde capaciteit hebben. Gebruik de sleuven die door de configuratie worden bepaald.

Als u LR-DIMM's met verschillende capaciteit installeert, zal uw computer niet opstarten.


Geheugen verwijderen of installeren

Lees hier hoe u de behuizing van de Mac Pro verwijdert, DIMM's verwijdert en DIMM's installeert.

De behuizing of de geheugentoegangsklep verwijderen

Volg de stappen om de behuizing van de Mac Pro (2019) of de toegangsklep van de Mac Pro (rack, 2019) te verwijderen.

Mac Pro (2019)

 1. Schakel de Mac Pro uit.
 2. Laat de computer ongeveer vijf tot tien minuten afkoelen.
 3. Koppel alle kabels, behalve het netsnoer, los van uw computer.
 4. Raak de metalen behuizing aan de buitenkant van de Mac Pro aan om u te ontladen van eventuele statische elektriciteit en koppel vervolgens het netsnoer los.
  U moet u altijd ontladen van statische elektriciteit voordat u onderdelen aanraakt of componenten in een Mac Pro installeert. Als u wilt voorkomen dat u statische elektriciteit genereert, loop dan niet rond door de ruimte totdat u het geheugen hebt geïnstalleerd en de behuizing weer op de computer hebt geschoven.
 5. Ontgrendel de behuizing door de hendel aan de bovenkant omhoog te klappen en naar links te draaien.
 6. Til de behuizing recht omhoog en haal deze van de computer. Leg deze voorzichtig opzij.
  De Mac Pro kan niet worden ingeschakeld wanneer de behuizing is verwijderd.

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Schakel de Mac Pro uit.
 2. Laat de computer ongeveer vijf tot tien minuten afkoelen.
 3. Koppel alle kabels los, behalve het netsnoer van de Mac Pro.
 4. Raak de metalen behuizing aan de buitenkant van de Mac Pro aan om u te ontladen van eventuele statische elektriciteit en koppel vervolgens het netsnoer los.
  U moet u altijd ontladen van statische elektriciteit voordat u onderdelen aanraakt of componenten in een Mac Pro installeert. Als u wilt voorkomen dat u statische elektriciteit genereert, loop dan niet rond door de ruimte totdat u het geheugen hebt geïnstalleerd en de toegangsklep opnieuw op de computer hebt geplaatst.
 5. Verwijder de Mac Pro uit het rack.
 6. Zet de Mac Pro rechtop.
 7. Druk de vergrendelingshendels omlaag en trek er vervolgens aan om de toegangsklep te verwijderen.

DIMM's verwijderen

Een Mac Pro wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde DIMM's in enkele of alle DIMM-sleuven. Voordat u geheugen installeert, moet u wellicht sommige DIMM's verwijderen, zodat u voldoet aan een ondersteunde configuratie of aan de installatievereisten voor R-DIMM's met verschillende capaciteit.

 1. Schuif de vergrendeling naar links om de DIMM-afdekplaten te ontgrendelen en te openen. 

 2. Verwijder de DIMM-afdekplaten.
 3. Zoek de DIMM('s) die u wilt verwijderen. Elke sleuf heeft een nummer. Duw de klemmen aan weerszijden van de DIMM omlaag. Hierdoor wordt de DIMM een eindje uit de sleuf getild.
 4. Met de duim en wijsvinger van beide handen pakt u de DIMM voorzichtig vast aan beide uiteinden. Vervolgens verwijdert u de DIMM voorzichtig door deze recht uit de DIMM-sleuf te halen. Zorg dat u de DIMM niet verdraait of forceert bij het lostrekken om beschadiging te voorkomen. 
 5. Plaats de verwijderde DIMM's in een beschermhoesje tegen elektrostatische ontlading (ESD).

DIMM's installeren

 1. Zoek een lege sleuf.
 2. Blaas indien mogelijk met perslucht al het stof uit de DIMM-sleuf. Houd de bus verticaal.
 3. Houd de uiteinden van de DIMM voorzichtig vast en plaats deze in de sleuf. Zorg ervoor dat u de DIMM recht boven de sleuf houdt voordat u er kracht op uitoefent om de DIMM vast te drukken. Wanneer u de DIMM plaatst, volgt u deze richtlijnen:
  • Forceer de DIMM niet bij het vastdrukken. Als u de DIMM niet kunt vastdrukken, controleert u of de inkeping en de connectors zijn uitgelijnd met de inkeping in de DIMM-sleuf.
  • Beweeg de DIMM niet heen en weer wanneer u deze plaatst.
  • Verbuig of verdraai de DIMM niet wanneer u deze plaatst.

 4. Plaats de DIMM voorzichtig totdat de onderkant de goudkleurige contacten aanraakt. Druk vervolgens iets harder op de DIMM om deze volledig te plaatsen. De klemmen van de DIMM klikken vast zodra de DIMM juist is geplaatst.
 5. Plaats de DIMM-afdekplaten terug. Druk de linkerzijde van de afdekplaten omlaag totdat ze vastklikken.


Als u de DIMM-afdekplaten niet terugplaatst, kan dit de systeemprestaties beïnvloeden.

De behuizing of afdekking terugplaatsen

Volg de stappen om de behuizing op de Mac Pro (2019) of de afdekking op de Mac Pro (rack, 2019) opnieuw te monteren.

Mac Pro (2019)

 1. Laat de behuizing over de Mac Pro zakken.
 2. Nadat de behuizing juist is geplaatst, kunt u deze vergrendelen door de hendel aan de bovenkant naar rechts te draaien en naar beneden te klappen.


  Boven: vergrendelde positie (de punten sluiten op elkaar aan)
  Onder: ontgrendelde positie (de punten sluiten niet op elkaar aan)
 3. Sluit het netsnoer, beeldscherm en andere randapparatuur aan. 

Mac Pro (rack, 2019)

 1. Plaats de toegangsklep terug.
 2. Installeer de Mac Pro opnieuw in het rack.
 3. Sluit het netsnoer, beeldscherm en andere randapparatuur aan. 


Het geheugen controleren

Als u de geheugenstatus wilt controleren, kiest u het Apple-menu  > 'Over deze Mac' en selecteert u vervolgens het tabblad 'Geheugen'.

Als de DIMM's voor optimale prestaties in andere sleuven geplaatst moeten worden, geeft macOS aan welke sleuven u kunt gebruiken voor de reeds geïnstalleerde DIMM's.


Andere configuraties

Als u een van de kanalen of de DIMM zelf wilt testen, kunt u een configuratie met 1 DIMM gebruiken door een enkele DIMM te installeren in de eerste sleuf van een kanaal. Als u de tweede sleuf van een kanaal wilt testen, installeert u DIMM's in beide sleuven van een kanaal.


Meer informatie

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: