Onderwerpen voor het ACMT 2019-certificeringsexamen voor Mac-onderhoud (MAC-19A)

Meer informatie over het ACMT 2019-certificeringsexamen voor Mac-onderhoud (MAC-19A) en welke gedeeltes en onderwerpen u kunt verwachten.

Hoe ziet het examen eruit?

Het ACMT 2019-certificeringsexamen voor Mac-onderhoud (MAC-19A) is een computergebaseerde kennistest die online wordt aangeboden via Pearson VUE. Het is een openboekexamen en kandidaten wordt aangeraden Apple informatiebronnen en ATLAS-cursussen te gebruiken bij de beantwoording van de examenvragen.

Om de Apple Certified Mac Technician (ACMT) 2019-certificering te behalen, moet u dit examen (MAC-19A) en het Apple Service Fundamentals-examen (SVC-19A) succesvol afronden.

U moet het Apple Service Fundamentals-examen met goed gevolg hebben afgelegd voordat u het certificeringsexamen voor Mac-onderhoud aflegt.

Samenvatting van het examen

 • Aantal onderdelen: 2
 • Aantal leerdoelen: 30
 • Totaal aantal onderdelen: 70
 • Benodigde score: totaal 80 procent (minstens 56 van de 70 onderdelen om te slagen)
 • Maximale examenduur: 2 uur

Het examen begint met zeven demografische vragen. Deze vragen worden niet beoordeeld en het beantwoorden ervan gaat niet af van de maximale examenduur van twee uur.

Onderdelen en onderwerpen

Dit zijn de gedeelten en onderwerpen die in het ACMT 2019-certificeringsexamen voor Mac-onderhoud aan de orde komen.

Probleemoplossing (36 onderdelen)

 • Problemen met het bestandssysteem op macOS-systemen evalueren en isoleren.
 • Een aan netwerken gerelateerd klantprobleem op de juiste manier evalueren, isoleren en oplossen.
 • De geschikte diagnostische tool identificeren voor een bepaald probleemscenario.
 • Het gebruik van hulpprogramma's voor probleemoplossing en de bijbehorende procedures beschrijven.
 • Mogelijke opstartproblemen en de oplossingen ervoor identificeren.
 • macOS-migratiehulpprogramma's die vereist zijn voor migratie, de typen gebruikersgegevens die kunnen worden gemigreerd en de juiste methoden voor het migreren van gebruikersgegevens vanaf zowel een Mac als een pc herkennen.
 • De symptomen herkennen van een SMC die niet goed werkt.
 • Uitleggen hoe je de gebruiksduur van de batterij van een Apple product kunt maximaliseren.
 • Het proces van het aanmaken, configureren, beheren en verwijderen van gebruikersaccounts in macOS herkennen.
 • FileVault 2 in macOS configureren om de gegevens op een Mac te beveiligen.
 • Beschrijven welke risico's met betrekking tot privacy van gegevens optreden wanneer Locatievoorzieningen in macOS is ingeschakeld.
 • De methode beschrijven om een verloren firmwarewachtwoord (EFI) te herstellen.
 • Beschrijven hoe Time Machine in macOS kan worden gebruikt om een veilige gegevensreservekopie aan te maken, herstellen en beheren.

De Mac-familie repareren (34 onderdelen)

 • De benodigde hulpmiddelen identificeren om te voorkomen dat je de Mac van de klant beschadigt als je er service aan uitvoert.
 • Aangeven welke hulpmiddelen nodig zijn om te voorkomen dat je letsel oploopt tijdens het uitvoeren van service aan Mac-modellen.
 • Laten zien hoe je op een juiste en veilige manier omgaat met batterijen en behuizingen met ingebouwde batterij op draagbare computers.
 • Het gereedschap, de houders en de procedures herkennen die speciaal zijn bedoeld voor het uitvoeren van onderhoud aan de iMac.
 • Het gereedschap, de houders of de procedures herkennen die speciaal zijn bedoeld voor het uitvoeren van reparaties aan de iMac Pro.
 • Weten welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om veilig service te kunnen uitvoeren aan iMac-modellen.
 • Weten welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om veilig service te kunnen uitvoeren aan iMac Pro-modellen.
 • Het gereedschap, de houders en de procedures herkennen die speciaal zijn bedoeld voor het uitvoeren van onderhoud aan de Mac mini.
 • Het gereedschap, de houders en de procedures herkennen die speciaal zijn bedoeld voor het uitvoeren van onderhoud aan de MacBook Pro (13-inch).
 • Interne connectortypen identificeren voor bepaalde MacBook Pro (13-inch)-modellen.
 • Het gereedschap, de houders en de procedures herkennen die speciaal zijn bedoeld voor het uitvoeren van onderhoud aan de MacBook Pro (15-inch)
 • Interne connectortypen identificeren voor bepaalde MacBook Pro (15-inch)-modellen.
 • Het gereedschap, de houders en de procedures herkennen die speciaal zijn bedoeld voor het uitvoeren van onderhoud aan de MacBook Air.
 • Het gereedschap, de houders en de procedures herkennen die speciaal zijn bedoeld voor het uitvoeren van onderhoud aan de Mac Pro.
 • Interne connectortypen identificeren voor bepaalde Mac Pro-modellen.
 • Weten welke veiligheidsmaatregelen noodzakelijk zijn om veilig service te kunnen uitvoeren aan Mac Pro-modellen.
 • Het gereedschap, de houders en de procedures herkennen die speciaal zijn bedoeld voor het uitvoeren van onderhoud aan de MacBook.

Cursussen in ATLAS

Wij adviseren u om als voorbereiding op het ACMT 2019-certificeringsexamen voor Mac-onderhoud de cursussen voor het onderwerp 'ACMT' met het label '(2019)'of '(Public 2019)' in ATLAS door te nemen.

Publicatiedatum: