Onderwerpen voor het ACiT 2019-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud (iOS-19A)

Meer informatie over het ACiT 2019-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud (iOS-19A) en welke gedeelten en onderwerpen u kunt verwachten.

Hoe ziet het examen eruit?

Het ACiT 2019-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud (iOS-19A) is een computergebaseerde kennistest die online wordt aangeboden via Pearson VUE. Het is een openboekexamen en kandidaten wordt aangeraden Apple informatiebronnen en ATLAS-cursussen te gebruiken bij de beantwoording van de examenvragen.

Om de Apple Certified iOS Technician (ACiT) 2019-certificering te behalen, moet u dit examen (iOS-19A) en het Apple Service Fundamentals-examen (SVC-19A) succesvol afronden. 

U moet het Apple Service Fundamentals-examen met goed gevolg hebben afgelegd voordat u het certificeringsexamen voor iOS-onderhoud aflegt.

Samenvatting van het examen

 • Aantal onderdelen: 2
 • Aantal leerdoelen: 16
 • Totaal aantal onderdelen: 70
 • Benodigde score: totaal 80 procent (minstens 56 van de 70 onderdelen om te slagen)
 • Maximale examenduur: 2 uur

Onderdelen en onderwerpen

Dit zijn de gedeelten en onderwerpen die in het ACiT 2019-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud aan de orde komen.

Probleemoplossing (41 onderdelen)

 • De diagnoses beschrijven die bij de probleemoplossing voor een bepaald scenario worden gebruikt.
 • Voor een geïsoleerd probleem bepalen of het gaat om een hardwareprobleem (inclusief onopzettelijke schade), softwareprobleem, omgevingsprobleem of leermoment.
 • De stappen in de configuratie- en activeringsprocedures van iOS identificeren.
 • Algemene oplossingen voor batterijgerelateerde problemen noemen.
 • Basisbedieningen voor postbusbeheer identificeren.
 • De ingebouwde apps en functies van iOS beschrijven.
 • Beschrijven hoe je de algemene instellingen en toegankelijkheidsinstellingen op een iPhone personaliseert en aanpast.
 • De privacy-instellingen beschrijven die je voor apps kunt instellen.

Onderhoud aan iPhone (29 onderdelen)

 • De benodigde speciale gereedschappen en online informatiebronnen benoemen om goed en veilig service uit te voeren aan een iPhone-model.
 • Op een gesimuleerd werkstation het materiaal herkennen dat nodig is om de kans te verkleinen dat u letsel oploopt terwijl u reparatiewerkzaamheden aan een iPhone uitvoert.
 • Aangeven welk gereedschap vaak wordt gebruikt om reparatiewerkzaamheden te verrichten aan alle iPhone-modellen.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone 5- en SE-modellen.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone 6-modellen.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone 7 en iPhone 7 Plus.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone 8 en iPhone 8 Plus.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone X-modellen.

Cursussen in ATLAS

Wij adviseren u om als voorbereiding op het ACiT 2019-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud de cursussen voor het onderwerp 'ACiT' met het label '(2019)'of '(Public 2019)' in ATLAS door te nemen.

Publicatiedatum: