Uw gerepareerde of vervangen Apple Watch gebruiken

Hier leest u hoe u uw gerepareerde of vervangen Apple Watch gebruikt.

  1. Houd uw Apple Watch dicht bij uw iPhone.
  2. Koppel uw Apple Watch.  Wanneer u de Apple Watch koppelt, krijgt u de optie om deze te herstellen vanaf een reservekopie als u er een hebt gemaakt.

© 2019 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple, het Apple logo, Watch en iTunes zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. AppleCare en iCloud zijn servicemerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. Andere in dit document vermelde product- en bedrijfsnamen zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve bedrijven.

Publicatiedatum: