Slimme categorieën gebruiken in Numbers

Organiseer uw gegevens op een nieuwe manier met slimme categorieën. Als u bijvoorbeeld uw bedrijfsverkopen in een spreadsheet bijhoudt, kunt u nu een categorie aanmaken waarmee uw verkopen worden gegroepeerd per afdeling. U kunt ook subcategorieën toevoegen, een overzicht maken van de gecategoriseerde gegevens, diagrammen aanmaken op basis van de categorieën in uw tabel, en meer.

Als u slimme categorieën wilt gebruiken, downloadt u de nieuwste versie voor iPad, iPhone, iPod touch of Mac. U kunt slimme categorieën in Numbers ook online gebruiken via iCloud.com.


Een categorie aanmaken

Een tabel kan maar één hoofdcategorie hebben en maximaal vier subcategorieën. U kunt categorieën aanmaken aan de hand van de gegevens in de tabel of door rijen te selecteren.

Een categorie aanmaken met bestaande gegevens

Als uw tabel de gegevens bevat die u wilt gebruiken voor het ordenen van uw tabel, kunt u een categorie maken aan de hand van de kolom die deze gegevens bevat.

 1. Tik of klik op de tabel die u wilt categoriseren, tik of klik op de knop 'Organiseer' en vervolgens op 'Categorieën'.
 2. Tik of klik op 'Add a Category' (Voeg een categorie toe).
 3. Kies een kolom uit de lijst. Als u bijvoorbeeld een tabel hebt met gegevens over winkelverkopen, kunt u de kolom met afdelingen selecteren om de verkoopgegevens per afdeling te categoriseren. In Numbers worden automatisch groepen rijen aangemaakt op basis van de gedeelde waarden in de geselecteerde kolom.
 4. Klik of tik op het openvouwdriehoekje naast de naam van een groep om de rijen in die groep samen te vouwen of uit te vouwen.

iPad Pro met het menu 'Organiseer' geopend in een Numbers-spreadsheet, waarin groepen worden getoond voor de categorie 'Afdeling'

Een categorie aanmaken op basis van geselecteerde rijen

Als uw tabel niet de gegevens bevat die u wilt categoriseren, kunt u ook handmatig een categorie aanmaken op een iPad, iPhone of Mac. Gebruik deze methode als u een eenvoudige lijst met namen hebt die u wilt verdelen in groepen.

 1. Selecteer de rijen die u wilt groeperen.
 2. Op een iPad of iPhone tikt u op 'Rijtaken' in het venstermenu en vervolgens op 'Maak groep aan'. Op een Mac kiest u 'Organiseer' > 'Maak groep aan voor geselecteerde rijen'. Numbers verplaatst de geselecteerde rijen naar een nieuwe groep en de overgebleven rijen naar een andere groep. 
 3. Selecteer de cel met de naam om de nieuwe groep een andere naam te geven. 
  • Op een iPhone of iPad tikt u dubbel op de cel om het toetsenbord te openen, voert u een nieuwe naam in en tikt u op Return. 
  • Op een Mac voert u een nieuwe naam in. 

Een subcategorie toevoegen

U kunt maximaal vier subcategorieën toevoegen aan een tabel. Als uw tabel over de verkopen op dit moment bijvoorbeeld per afdeling is gecategoriseerd, kunt u een subcategorie toevoegen om de gegevens op verkoopdatum te organiseren.

 1. Selecteer de tabel, klik of tik op de knop 'Organiseer' en vervolgens op 'Categorieën'.
 2. Klik of tik op 'Voeg een categorie toe' en kies een kolom voor de nieuwe subcategorie die u wilt aanmaken. U kunt de categorieën en subcategorieën in een tabel opnieuw organiseren nadat u deze hebt toegevoegd.

iPad Pro met het menu 'Organiseer' geopend in een Numbers-spreadsheet, waarin groepen worden getoond voor de categorie 'Afdeling' en de subcategorie 'Datum'


Categorieën wijzigen

Nadat u categorieën hebt aangemaakt, kunt u de hiërarchie van categorieën aanpassen, wijzigen op welke manier rijen in Numbers worden gegroepeerd op datum, en meer.

Hiërarchie van categorieën wijzigen

U kunt de hiërarchie van de categorieën op elk moment wijzigen om nieuwe inzichten te onthullen. Als uw tabel bijvoorbeeld de verkopen per afdeling per maand bevat, kunt u de hiërarchie van de categorieën wijzigen om de maandelijkse verkopen voor iedere afdeling te bekijken.

Op een iPad, iPhone of Mac kunt u de hiërarchie wijzigen in het infovenster 'Organiseer':

 1. Selecteer de tabel, klik of tik op de knop 'Organiseer' en vervolgens op 'Categorieën'.
 2. Tik op een iPhone of iPad op 'Wijzig'. Ga op een Mac naar de volgende stap.
 3. Sleep knop 'Verhoog/verlaag niveau'  naast een categorie omhoog of omlaag. De rijen in de tabel worden verplaatst om de nieuwe hiërarchie te weerspiegelen.

Op een iPad, iPhone, Mac of op iCloud.com kunt u de hiërarchie in de tabel zelf aanpassen:

 1. Selecteer een rij met een groepsnaam in de categorie die u omhoog of omlaag wilt verplaatsen in de hiërarchie.
 2. Tik op een iPhone of iPad op 'Rijtaken'.
  Beweeg de cursor op een Mac of op iCloud.com naar de rand van de rij (links van de eerste kolom in de rij) en klik op de pijl die verschijnt.
 3. Om een categorie hoger in de hiërarchie te plaatsen, kiest u 'Verhoog niveau'. Om deze lager in de hiërarchie te plaatsen, kiest u 'Verlaag niveau'.

Aanpassen op welke manier rijen op datum worden gegroepeerd in Numbers

U kunt aanpassen op welke manier rijen op datum worden gegroepeerd in Numbers. In een tabel met een datumcategorie kunnen rijen bijvoorbeeld worden gegroepeerd op maand. Om jaarlijkse trends of trends per kwartaal te zien, kunt u ervoor kiezen om de gegevens te groeperen per jaar, kwartaal, week en meer.

 1. Selecteer de tabel.
 2. Klik of tik op de knop 'Organiseer' .
 3. Klik of tik op het venstermenu naast 'Op' voor de categorie die u wilt aanpassen en kies vervolgens een optie.


Een overzicht van uw gegevens maken

U kunt een overzicht maken van de gegevens in de categorieën van uw tabel. Als uw tabel bijvoorbeeld verkoopgegevens per afdeling bevat, kunt u het subtotaal uitrekenen voor de verkopen voor iedere afdeling. 

 1. Klik of tik op een cel in de rij met de groepsnaam.
 2. Tik op een iPad of iPhone op de knop 'Overzicht'. Klik op een Mac of in Numbers voor iCloud op de knop 'Overzichtstaak' .
 3. Kies een berekening. Dezelfde berekening wordt automatisch toegevoegd aan alle groepen binnen de categorie. U kunt verschillende overzichten weergeven voor elke categorie in elke kolom.

iPad Pro met een Numbers-spreadsheet geopend, waarin een cel 'Subtotaal' is geselecteerd en het menu 'Overzicht' is geopend


Uw categorie bekijken als een diagram

U kunt een diagram aanmaken aan de hand van de categorie die u hebt aangemaakt voor uw tabel. Als uw tabel bijvoorbeeld verkoopgegevens per afdeling bevat en u een overzicht toevoegt dat het subtotaal voor de verkopen per afdeling berekent, kunt u snel een diagram aanmaken aan de hand van de overzichtsgegevens. Selecteer de cel met de overzichtsgegevens die u in een diagram wilt weergeven, klik of tik op 'Diagram' en kies vervolgens een diagram.*

iPad Pro met een Numbers-spreadsheet waarin een ringdiagram is te zien dat is gegenereerd met categoriegegevens in de kolom 'Subtotaal'

* Als u een diagram aanmaakt, moet u ervoor zorgen dat de overzichtsgegevens in een hoofdtekstkolom staan en niet in een koptekstkolom.


Publicatiedatum: