Onderwerpen voor het ACiT 2018-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud (iOS-18A)

Meer informatie over het ACiT 2018-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud (iOS-18A) en welke gedeelten en onderwerpen u kunt verwachten.

Hoe ziet het examen eruit?

Het ACiT 2018-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud (iOS-18A) is een computergebaseerde kennistest die online wordt aangeboden via Pearson VUE. Het is een openboekexamen en kandidaten wordt aangeraden Apple informatiebronnen en ATLAS-cursussen te gebruiken bij de beantwoording van de examenvragen.

Om de Apple Certified iOS Technician (ACiT) 2018-certificering te behalen, moet u dit examen (iOS-18A) en het Apple Service Fundamentals-examen (SVC-18A) succesvol afronden. 

U moet het Apple Service Fundamentals-examen met goed gevolg hebben afgelegd voordat u het certificeringsexamen voor iOS-onderhoud aflegt.

Samenvatting van het examen

 • Aantal onderdelen: 2
 • Aantal leerdoelen: 19
 • Totaal aantal onderdelen: 70
 • Benodigde score: totaal 80 procent (minstens 56 van de 70 onderdelen om te slagen)
 • Maximale examenduur: 2 uur

Het examen begint met zeven demografische vragen. Deze vragen worden niet beoordeeld en het beantwoorden ervan gaat niet af van de maximale examenduur van twee uur.

Onderdelen en onderwerpen

Dit zijn de gedeelten en onderwerpen die in het ACiT 2018-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud aan de orde komen.

Probleemoplossing (38 onderdelen)

 • De diagnoses beschrijven die bij de probleemoplossing voor een bepaald scenario worden gebruikt.
 • Voor een geïsoleerd probleem bepalen of het gaat om een hardwareprobleem (inclusief onopzettelijke schade), softwareprobleem, omgevingsprobleem of leermoment.
 • De stappen in de configuratie- en activeringsprocedures van iOS identificeren.
 • Algemene oplossingen voor batterijgerelateerde problemen noemen.
 • Basisbedieningen voor postbusbeheer identificeren.
 • De ingebouwde apps en functies van iOS beschrijven.
 • Beschrijven hoe je de algemene instellingen en toegankelijkheidsinstellingen op een iPhone personaliseert en aanpast.
 • De privacy-instellingen beschrijven die je voor apps kunt instellen.

Onderhoud aan iPhone (32 onderdelen)

 • De benodigde speciale gereedschappen en online informatiebronnen benoemen om goed en veilig service uit te voeren aan een iPhone-model.
 • Aangeven welke hulpmiddelen nodig zijn om te voorkomen dat je letsel oploopt tijdens het uitvoeren van service aan een iPhone.
 • Aangeven welk gereedschap vaak wordt gebruikt om reparatiewerkzaamheden te verrichten aan alle iPhone-modellen.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone 5s.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone 5c.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone 6 en iPhone 6 Plus.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone 6s en iPhone 6s Plus.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone SE.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone 7 en iPhone 7 Plus.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone 8 en iPhone 8 Plus.
 • De juiste gereedschappen, houders en procedures identificeren die nodig zijn om onderhoud uit te voeren aan de iPhone X.

Cursussen in ATLAS

Wij adviseren u om als voorbereiding op het ACiT 2018-certificeringsexamen voor iOS-onderhoud de cursussen voor het onderwerp 'ACiT 2018' in ATLAS door te nemen.

Publicatiedatum: