Audio opnemen in Pages, Numbers en Keynote voor iOS en Mac

U kunt audio opnemen rechtstreeks in uw Pages-, Numbers- of Keynote-document op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac.

Audio opnemen op een iOS-apparaat

Neem audio op in een Pages-, Numbers- of Keynote-document op uw iPhone, iPad of iPod touch en speel de opname af. U kunt de opname op elk gewenst moment bewerken.

Audio opnemen

U kunt audio opnemen met de ingebouwde microfoon van uw iOS-apparaat, met een bedrade headset of Bluetooth-headset of met een compatibele microfoon. Tijdens de opname kunt u scrollen, zoomen en verschillende pagina's, dia's of werkbladen bekijken. 

 1. Open een document als u dit nog niet hebt gedaan en tik achtereenvolgens op knop 'Voeg in', Media-knop en 'Neem audio op'.
 2. Tik op Opname-knop om de opname te starten.
 3. Tik op knop 'Stop opname' om de opname te stoppen. De nieuwe opname wordt weergegeven in de audio-editor onderaan het scherm.
 4. Als u de opname wilt beluisteren, tikt u op knop 'Speel af'. Als u de opname vanaf een specifiek punt wilt afspelen, veegt u naar links of rechts over de opname om de lijn op de gewenste positie te plaatsen en tikt u op knop 'Speel af'.

Een opname wijzigen of vervangen

Nadat u een opname hebt gemaakt, kunt u deze inkorten, geheel of gedeeltelijk vervangen of verwijderen.

Als u de opname vanaf een specifiek punt opnieuw wilt opnemen, veegt u naar links of rechts over de opname om de lijn op de gewenste positie te plaatsen en tikt u op Opname-knop.

Als u een gedeelte opnieuw wilt opnemen, tikt u op Wijzig-knop, versleept u de handgrepen van de opname om het gewenste gedeelte te selecteren en tikt u op Opname-knop om het betreffende gedeelte te vervangen door een nieuwe opname.

De opname inkorten zodat alleen het gewenste gedeelte wordt afgespeeld:

 1. Versleep de hangrepen van de opname om het gedeelte te selecteren dat u wilt behouden.
 2. Tik op knop 'Kort in' om alles buiten de handgrepen te verwijderen.

Als u de opname geheel of gedeeltelijk wilt verwijderen, versleept u de handgrepen om het gedeelte te selecteren dat u wilt verwijderen en tikt u op Prullenmand-knop.

De opname aan een document toevoegen en afspelen

Als u klaar bent met opnemen, tikt u op 'Voeg in' in de rechterbovenhoek. Het symbool Opname-symbool, waarmee de opname wordt aangeduid, verschijnt op de pagina, de dia of het werkblad.

Als u de opname wilt afspelen, tikt u op het Opname-symbool om de opname te selecteren en tikt u vervolgens nogmaals op het Opname-symbool.

Als u de opname wilt wijzigen of verwijderen nadat u deze aan een pagina hebt toegevoegd, tikt u op het Opname-symbool om de opname te selecteren en tikt u vervolgens op 'Wijzig' of 'Verwijder'. Als u de opname wilt verplaatsen, tikt u op het Opname-symbool om de opname te selecteren en sleept u de opname vervolgens naar een andere plaats op de pagina.

U kunt de opname ook delen als audiobestand. Tik op het Opname-symbool om de opname te selecteren en tik vervolgens op 'Deel'.


Audio opnemen op een Mac

Neem audio op in een Pages-, Numbers- of Keynote-document op uw Mac en speel de opname af. U kunt de opname op elk gewenst moment bewerken. 

Audio opnemen

U kunt audio opnemen met de ingebouwde microfoon van uw Mac, met een bedrade headset of Bluetooth-headset of met een compatibele microfoon. Tijdens de opname kunt u scrollen, zoomen en verschillende pagina's, dia's of werkbladen bekijken. 

 1. Open uw document, werkblad of presentatie, klik op Media-knop in de knoppenbalk en kies 'Neem audio op'.
 2. Klik op de Opname-knop om de opname te starten. De nieuwe opname verschijnt in het venster 'Neem audio op'.
 3. U stopt de opname door op knop 'Stop opname' te klikken.
 4. Als u de bestaande opname wilt voortzetten, klikt u nogmaals op de opnameknop.
 5. Als u de opname wilt beluisteren, klikt u op 'Speel af'.

Een opname wijzigen of vervangen

Nadat u een opname hebt gemaakt, kunt u deze inkorten, geheel of gedeeltelijk vervangen of verwijderen.

Als u een gedeelte opnieuw wilt opnemen, versleept u de handgrepen van de opname om het gewenste gedeelte te selecteren en tikt u op de Opname-knop om het betreffende gedeelte te vervangen door een nieuwe opname.

Om de opname in te korten zodat alleen het gewenste gedeelte wordt afgespeeld, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op 'Wijzig' en versleep de hangrepen van de opname om het gedeelte te selecteren dat u wilt behouden.
 2. Klik op knop 'Kort in' om alles buiten de handgrepen te verwijderen.

Als u de opname geheel of gedeeltelijk wilt verwijderen, versleept u de handgrepen om het gedeelte te selecteren dat u wilt verwijderen en klikt u op Prullenmand-knop.

De opname aan een document toevoegen en afspelen

Als u klaar bent met opnemen, klikt u op 'Voeg in'. Het symbool Opname-symbool, waarmee de opname wordt aangeduid, verschijnt op de pagina, de dia of het werkblad.

Als u de opname wilt afspelen, klikt u op het Opname-symbool om de opname te selecteren en klikt u vervolgens nogmaals op het Opname-symbool.

Als u de opname op een andere plek in het document wilt zetten, sleept u het Opname-symbool.

Als u de opname wilt verwijderen, klikt u op het Opname-symbool en drukt u vervolgens op Delete.

U kunt de opname ook delen als audiobestand. Houd Control ingedrukt en klik op het Opname-symbool om de opname te selecteren, kiest u 'Deel opname' en vervolgens kiest u hoe u de opname wilt delen.

Publicatiedatum: