Audio opnemen in Pages, Numbers en Keynote

Neem audio rechtstreeks op in uw document, spreadsheet of presentatie op uw iPhone, iPad, iPod touch of Mac.

Audio opnemen op een iPhone of iPad

Audio opnemen in een Pages-, Numbers- of Keynote-document op uw iPhone of iPad en vervolgens de opname afpelen. U kunt de opname op elk gewenst moment bewerken.

Audio opnemen

U kunt audio opnemen met de ingebouwde microfoon van uw iPhone of iPad, met een vaste headset of Bluetooth-headset, of met een compatibele microfoon. Tijdens de opname kunt u scrollen, zoomen en verschillende pagina's, dia's of werkbladen bekijken. 

 1. Open een document als u dit nog niet hebt gedaan en tik achtereenvolgens op de knop 'Voeg toe', 'Media' en 'Neem audio op'.
 2. Tik op de knop 'Neem op'  om de opname te starten.
 3. Tik op de knop 'Stop opname'  om de opname te stoppen. De nieuwe opname wordt weergegeven in de audio-editor onderaan het scherm.
 4. Om een voorbeeld van uw opname weer te geven, tikt u op de knop 'Voorvertoning' knop 'Voorvertoning'. Als u de opname vanaf een specifiek punt wilt afspelen, veegt u naar links of rechts over de opname om de lijn op de gewenste positie te plaatsen en tikt u op de knop 'Voorvertoning' knop 'Voorvertoning'.

Een opname bewerken of vervangen

Nadat u een opname hebt gemaakt, kunt u deze inkorten, geheel of gedeeltelijk vervangen of verwijderen.

Als u de opname vanaf een specifiek punt opnieuw wilt opnemen, veegt u naar links of rechts over de opname om de lijn op de gewenste positie te plaatsen en tikt u op de knop 'Neem op' .

Als u een gedeelte opnieuw wilt opnemen, tikt u op de knop 'Bewerk' , versleept u de handgrepen van de opname om het gewenste gedeelte te selecteren en tikt u op de knop 'Neem op'  om het betreffende gedeelte te vervangen door een nieuwe opname.

De opname inkorten zodat alleen het gewenste gedeelte wordt afgespeeld:

 1. Versleep de handgrepen van de opname om het gedeelte te selecteren dat u wilt behouden.
 2. Tik op de knop 'Kort in' om alles buiten de handgrepen te verwijderen.

Als u de opname geheel of gedeeltelijk wilt verwijderen, versleept u de handgrepen om het gedeelte te selecteren dat u wilt verwijderen en tikt u op de knop 'Verwijder' .

De opname aan een document toevoegen en afspelen

Als u klaar bent met opnemen, tikt u op 'Voeg in' in de rechterbovenhoek. Dit symbool , dat de audio-opname voorstelt, wordt op de pagina, de dia of het werkblad weergegeven. Tik op de audio-opname  om de opname af te spelen en andere bewerkingen uit te voeren:

 • Als u de opname wilt afspelen, tikt u op de audio-opname om deze te selecteren en tikt u vervolgens nogmaals op de audio-opname.
 • Als u de opname wilt bewerken of verwijderen nadat u deze aan een pagina hebt toegevoegd, tikt u op de audio-opname om deze te selecteren en tikt u vervolgens op 'Bewerk' of 'Verwijder'. 
 • Als u de opname wilt verplaatsen, tikt u op de audio-opname om deze te selecteren en sleept u de opname vervolgens naar een andere plaats op de pagina.
 • Als u uw opname wilt delen in de vorm van een audiobestand, tikt u op de audio-opname om deze te selecteren en tikt u vervolgens op 'Deel'.
 • In Keynote kunt u de opname over meerdere dia's afspelen en het volume van de opname op elke dia afzonderlijk aanpassen.


Audio opnemen op een Mac

Neem audio op in een Pages-, Numbers- of Keynote-document op uw Mac en speel de opname af. U kunt de opname op elk gewenst moment bewerken. 

Audio opnemen

U kunt audio opnemen met de ingebouwde microfoon van uw Mac, met een vaste headset of Bluetooth-headset, of met een compatibele microfoon. Tijdens de opname kunt u scrollen, zoomen en verschillende pagina's, dia's of werkbladen bekijken. 

 1. Open uw document, dia of werkblad, klik op de Media-knop  in de knoppenbalk en kies 'Neem audio op'.
 2. Klik op de knop 'Neem op'  om de opname te starten. De nieuwe opname verschijnt in het venster 'Neem audio op'.
 3. U stopt de opname door op knop 'Stop opname'  te klikken.
 4. Als u de bestaande opname wilt voortzetten, klikt u nogmaals op de knop 'Neem op'  .
 5. Als u de opname wilt beluisteren, klikt u op 'Speel af'.

Een opname bewerken of vervangen

Nadat u een opname hebt gemaakt, kunt u deze inkorten, geheel of gedeeltelijk vervangen of verwijderen.

Als u een gedeelte opnieuw wilt opnemen, klikt u op 'Bewerk', versleept u de handgrepen van de opname om het gewenste gedeelte te selecteren en tikt u op de knop 'Neem op'  om het betreffende gedeelte te vervangen door een nieuwe opname.

Om de opname in te korten zodat alleen het gewenste gedeelte wordt afgespeeld, gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op 'Bewerk' en versleep de handgrepen van de opname om het gedeelte te selecteren dat u wilt behouden.
 2. Klik op de knop 'Kort in'  om alles buiten de handgrepen te verwijderen.

Als u de opname geheel of gedeeltelijk wilt verwijderen, versleept u de handgrepen om het gedeelte te selecteren dat u wilt verwijderen en klikt u op de knop 'Verwijder' .

De opname aan een document toevoegen en afspelen

Als u klaar bent met opnemen, klikt u op 'Voeg in'. Dit symbool , dat het opgenomen audiobestand representeert, wordt op de pagina, dia of het werkblad weergegeven. Klik op de audio-opname  om de opname af te spelen en andere bewerkingen uit te voeren:

 • Als u de opname wilt afspelen, klikt u op de audio-opname om deze te selecteren en klikt u vervolgens nogmaals op de audio-opname.
 • Als u de opname op een andere plek in het document wilt zetten, sleept u de audio-opname. 
 • Als u de opname wilt verwijderen, klikt u op de audio-opname en drukt u vervolgens op 'Verwijder'.
 • U kunt de audio-opname delen in de vorm van een audiobestand door met ingedrukte Control-toets te klikken op de audio-opname om deze te selecteren, 'Deel opname' te kiezen en vervolgens te kiezen hoe u de opname wilt delen.
 • In Keynote kunt u de audio-opname over meerdere dia's afspelen en het volume van de opname op elke dia afzonderlijk aanpassen.
Publicatiedatum: