Uw Beats-oortjes naar Apple opsturen voor reparatie in de Verenigde Staten en Canada

Kies uw land of regio.

Het spijt ons dat uw Beats-oortjes niet naar behoren werken.

Als u contact opneemt met Apple voor reparatie, krijgt u een pakket toegezonden met daarin alles wat u nodig hebt om uw defecte Beats-oortjes terug te sturen naar Apple. Wanneer u de doos hebt ontvangen:

  1. Plaats de Beats-oortjes in de plastic zak. Stuur geen accessoires op met uw oortjes (zoals wingtips, oortips, oplaadkabels en opbergtasjes). Als u andere zaken meestuurt in de doos, kunnen we die niet aan u retourneren.
  2. Schuif de zak onder de beschermfolie op de kartonnen binnenverpakking.
  3. Vouw de beplakte zijden van de binnenverpakking naar beneden.
  4. Vouw de andere zijden van de binnenverpakking omhoog.
  5. Plaats de binnenverpakking in de doos. Sluit de doos.
  6. Haal de tape van de beschermlaag af en breng deze aan op de doos, zoals aangegeven.

Wanneer de Beats-oortjes zijn verpakt

  1. Verwijder het reeds aangebrachte bovenste label van de doos (dat is uw kopie). Laat het label voor retourzending op de doos zitten. 
  2. De naam van de vervoerder staat op het etiket. Ga naar de website van de vervoerder om een ophaalafspraak te maken of om te zien waar u het pakket kunt afgeven. 
  3. Vraag de vervoerder om een ontvangstbevestiging.
  4. Zoek uw reparatie op.

Apple is niet verantwoordelijk voor enige schade tijdens verzending als het pakket niet correct is verzegeld of in slechte staat is aangeboden aan de koerier.

© 2018 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple Inc. die zijn gedeponeerd in de VS en andere landen. AppleCare is een dienstmerk van Apple Inc. dat is gedeponeerd in de VS en andere landen. Beats, Beats by Dr. Dre en het cirkelvormige logo met de b zijn handels-/dienstmerken van Beats, een dochtermaatschappij van Apple.

Mededeling voor consumenten in Californië

1. In overeenstemming met de voorschriften (artikel 9844 van de California Business and Professions Code) zal de serviceprovider een schriftelijke raming van de reparatiekosten aan de klant verstrekken. Het is de serviceprovider niet toegestaan om kosten voor uitgevoerde werkzaamheden of geleverde onderdelen die deze geraamde kosten overschrijden, in rekening te brengen zonder de voorafgaande toestemming van de klant. Indien dit schriftelijk is vastgelegd, is het de serviceprovider toegestaan een redelijk bedrag in rekening te brengen voor services die zijn uitgevoerd om de aard van het defect vast te stellen ter voorbereiding op de schriftelijke raming van de reparatiekosten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Bureau of Electronic and Appliance Repair, Department of Consumer Affairs, Sacramento, CA 95814, VS. 

2. Een klant die dit product in Californië koopt, heeft gedurende de garantieperiode recht op service aan en reparatie van dit product. De garantieperiode wordt verlengd met het aantal hele dagen dat de koper niet over het product kan beschikken vanwege een reparatie die onder de garantie valt. Als het product een defect vertoont gedurende de garantieperiode, blijft de garantie van kracht totdat het defect is hersteld. 

De garantieperiode wordt tevens verlengd indien de garantiereparaties niet zijn uitgevoerd vanwege vertragingen die het gevolg zijn van omstandigheden waarop de koper geen invloed heeft, of indien het defect niet is hersteld na de reparaties die onder de garantie vallen en de koper binnen 60 dagen nadat de reparaties zijn uitgevoerd, aan de fabrikant of verkoper mededeelt dat de reparaties geen effect hebben gesorteerd. 

Indien het defect niet is hersteld na een redelijk aantal pogingen, kan de koper het product retourneren om in aanmerking te komen voor een vervangend product of een terugbetaling, in beide gevallen behoudens aftrek van een redelijk bedrag voor het gebruik van het product. Deze verlenging van de garantieperiode heeft geen gevolgen voor de bescherming en rechtsmiddelen die de koper op grond van andere wetten geniet. 

Publicatiedatum: