Stickers gebruiken met iMessage op een iPhone, iPad of iPod touch

Maak gesprekken interactiever met iMessage-stickers.

Installeer een stickerpakket

  1. Ga naar de app Berichten en tik op .
  2. Tik op en tik vervolgens op 'Bezoek Store'.
  3. Wanneer u een stickerpakket vindt dat u leuk vindt, tikt u op of het prijssymbool naast de app en installeert u de app.
  4. Voer het wachtwoord van uw Apple ID password in gebruik Touch ID or Face IDals u dit hebt ingeschakeld.
  5. Tik op  om terug te keren naar uw bericht.

* Om Face ID te gebruiken, hebt u een iPhone X nodig.

Voeg een sticker toe aan een gesprek

  1. Open Berichten. Tik op een bestaand gesprek of tik op en voer een contactpersoon in.
  2. Tik op om de applade te openen.
  3. Swipe naar links of rechts over de applade om de app te vinden die u wilt gebruiken. Tik vervolgens op de app om deze te openen.

Als u een sticker wilt toevoegen, houdt u een sticker ingedrukt en sleept u deze naar de spraakballon. De sticker wordt automatisch verstuurd nadat u deze aan het bericht hebt toegevoegd. U kunt ook knijpen of zoomen om de grootte van stickers aan te passen voor u ze verzendt.

Als u een bericht ontvangt met een iMessage-app die u niet hebt, tikt u op de blauwe naam onder de app om deze te downloaden.

Doe meer met Berichten

Stickers die als een MMS-bericht worden verzonden, worden verzonden als foto's.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: