Beveiligingscertificering van producten voor tvOS

Dit artikel bevat referenties voor de certificering van de belangrijkste producten, cryptografische validaties en beveiligingsrichtlijnen voor tvOS-platforms.

Naast de hier vermelde algemene certificaten zijn mogelijk ook andere certificaten afgegeven met het oog op specifieke beveiligingseisen in bepaalde landen. 

Neem bij vragen contact met ons op via security-certifications@apple.com.

De volgende documenten kunnen nuttig zijn in verband met deze certificeringen en validaties:

Voor informatie over openbare certificeringen met betrekking tot internetvoorzieningen van Apple, zie:

Voor informatie over openbare certificeringen met betrekking tot programma's van Apple, zie:

Voor informatie over openbare certificeringen met betrekking tot besturingssystemen van Apple, zie:

Voor informatie over openbare certificeringen met betrekking tot hardware- en bijbehorende firmwareonderdelen, zie:

Validatie van cryptografische modules

Alle Apple FIPS 140-2/-3 Conformance Validation Certificates staan op de CMVP-website. Apple houdt zich actief bezig met de validatie van de modules CoreCrypto User en CoreCrypto Kernel voor elke belangrijke release van een besturingssysteem. Validatie van de conformiteit kan alleen worden uitgevoerd op een definitieve releaseversie van de module en kan alleen formeel worden ingediend na de openbare release van het besturingssysteem. 

De CMVP houdt de validatiestatus van cryptografische modules bij in vier afzonderlijke lijsten, afhankelijk van hun huidige status. De modules verschijnen in eerste instantie mogelijk in de lijst 'Implementation Under Test' en komen vervolgens in de lijst 'Modules in Process'. Nadat ze zijn gevalideerd, komen ze in de lijst 'Validated Cryptographic Modules'. Na vijf jaar verhuizen ze naar de 'historische' lijst.

In 2020 heeft de CMVP de internationale norm ISO/IEC 19790 aangenomen als basis voor FIPS 140-3.

Zie Apple Platform Security voor meer informatie over FIPS 140-2/-3-validaties.

  CMVP-certificaatnummer Modulenaam Moduletype SL Validatiedatum Documenten
tvOS 13 user space, kernel space en secure key store (sepOS) bevinden zich in de testfase. Raadpleeg de Implementation Under Test List en de Modules in Process List.

tvOS 12

(compatibel met Apple TV 4k)

3438 Apple CoreCrypto Kernel Module v9.0 voor ARM SW 1 23-04-2019
3433 Apple CoreCrypto User Module v9.0 voor ARM SW 2 11-04-2019
3523

Apple Secure Key Store Cryptographic Module v9.0

(sepOS)

HW 1 10-09-2019

tvOS 11

(compatibel met Apple TV 4k)

3148 Apple CoreCrypto User Module v8.0 voor ARM SW 1 09-03-2018

22-05-2018

06-07-2018
3147 Apple CoreCrypto Kernel Module v8.0 voor ARM SW 1 09-03-2018

17-05-2018

03-07-2018
3223 Apple Secure Key Store Cryptographic Module v1.0

(sepOS)
HW 1 10-09-2019
Publicatiedatum: