Als u een fout ziet en de Mac opnieuw opstart wanneer u Windows 10 S probeert te installeren

Boot Camp ondersteunt Home- of Pro-versies van Windows 7, Windows 8.1 en Windows 10. Lees hier wat u kunt doen als u hebt geprobeerd Windows 10 S te installeren.

Als u Boot Camp-assistent hebt gebruikt om Windows 10 S te installeren of de upgrade naar Windows 10 uit te voeren, ziet u een fout met de melding 'Kan het antwoordbestand voor installatie zonder toezicht niet parseren of verwerken voor fase [specialize].'

De Mac wordt mogelijk herhaaldelijk opnieuw opgestart wanneer u door de foutberichten klikt.

Volg deze stappen om op te starten in macOS en de installatie van Windows opnieuw te starten:

  1. Houd de aan/uit-knop op de Mac enkele seconden ingedrukt om deze uit te zetten.
  2. Wacht een paar seconden en druk dan nogmaals op de aan/uit-knop om de Mac weer aan te zetten. Houd de Option-toets ingedrukt meteen nadat u de Mac inschakelt.
  3. Laat de Option-toets los wanneer u het venster 'Opstartbeheer' ziet.
  4. Selecteer de macOS-opstartschijf en klik op de pijl of druk op Return. 
  5. Open Boot Camp-assistent en klik op 'Ga door'. 
  6. Klik op 'Herstel' om de bestaande Boot Camp-partitie te verwijderen.
  7. Start het installatieproces opnieuw met Windows Home of Windows Pro in plaats van Windows S.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: