Migreren naar 'Apps en boeken' in Apple School Manager en Apple Business Manager

Raadpleeg de informatie hieronder voordat u accounts migreert naar 'Apps en boeken'.

Wat is nieuw

Met 'Apps en boeken' in Apple School Manager en Apple Business Manager kunt u de volgende functies gebruiken:

Niet-toegewezen licenties overzetten

Licenties delen

  • Deel licenties tussen inkopers met toegang tot dezelfde locatie.

Vereenvoudigde aankoop

  • Zoek en koop materiaal rechtstreeks in het onderdeel 'Apps en boeken' van Apple School Manager en Apple Business Manager. U ziet alle licenties die voor uw locatie zijn aangeschaft of ernaar zijn overgezet op één plaats. Beheer uw krediet voor het Volume Purchase Program (VPP) en werk de factuurgegevens bij in 'Instellingen'.

Uw organisatie voorbereiden op de migratie naar 'Apps en boeken'

Gebruik de onderstaande informatie om u op de migratie voor te bereiden.

Support voor Mobile Device Management (MDM) voor 'Apps en boeken' controleren

Neem vóór de migratie contact op met uw MDM-leverancier om er zeker van te zijn dat de nieuwe functies van 'Apps en boeken' worden ondersteund.

VPP-inkopers uitnodigen

Als u inkopers met bestaande VPP-accounts hebt die geen deel uitmaken van Apple School Manager of Apple Business Manager, nodigt u ze vóór de migratie naar 'Apps en boeken' uit om lid te worden van uw organisatie.

Een enkele inkoper per locatie migreren

Migreer een enkele inkoper per unieke locatie om de migratie vlekkeloos te laten verlopen. U kunt dit op de volgende manieren doen:

  • Door de accounttoegang in Apple School Manager of Apple Business Manager te beperken tot de betreffende locatie van elke inkoper.
  • Door elke gebruiker door te verwijzen naar de specifieke locatie die ze moeten kiezen.

Als elke inkoper de migratie naar een unieke locatie uitvoert, worden alle licenties (zowel toegewezen als niet-toegewezen) verplaatst naar 'Apps en boeken'.

Als toegewezen licenties niet worden overgezet

In de volgende situaties worden alleen niet-toegewezen licenties naar een locatie verplaatst:

  • Licenties worden aangeschaft of overgezet naar een locatie voordat een inkoper naar de nieuwe locatie migreert.
  • Iemand downloadt de token van de locatie voordat de eerste gebruiker naar de locatie is gemigreerd.
  • Er wordt een nieuwe materiaalmanager aangemaakt in een locatie nadat een andere gebruiker zich inschrijft voor 'Apps en boeken'.
  • Meerdere inkopers migreren naar dezelfde locatie.

Als toegewezen licenties niet worden overgezet, blijven ze gekoppeld aan de oude tokens van de inkoper en moeten ze naar MDM geüpload blijven samen met de locatietoken. Nadat u de toewijzing van een app aan de oude token ongedaan hebt gemaakt, kunt u in Apple School Manager of Apple Business Manager de licenties overzetten naar een locatie in 'Instellingen' > 'Apps en boeken'.

Eerste migratie

Alle licenties die tijdens de migratie worden verplaatst, worden gekoppeld aan de token van de nieuwe locatie waarnaar ze worden verplaatst. Alle toegewezen licenties die niet worden verplaatst tijdens de migratie, blijven gekoppeld aan de oude token van de inkoper. Alle tokens met gekoppelde licenties moeten naar MDM worden geüpload.

Tokens op basis van locatie

'Apps en boeken' maakt gebruik van tokens op basis van locatie. Alle licenties die worden aangeschaft voor een locatie of ernaar worden overgezet, worden gekoppeld aan de token van die locatie.* Oude tokens van de VPP-portal zijn op account gebaseerde tokens. Inkopers hebben toegang tot tokens voor al hun locaties in het onderdeel 'Apps en boeken' in de instellingen van Apple School Manager of Apple Business Manager. Locatietokens hoeven slechts door één persoon naar MDM geüpload te worden. Oude tokens zijn overbodig wanneer alle licenties naar een locatie zijn verplaatst. 

Alle VPP-inkopers migreren

Wanneer u gereed bent om de migratie naar 'Apps en boeken' in Apple School Manager of Apple Business Manager uit te voeren, moeten alle inkopers tegelijk migreren. Elke inkoper moet zijn eigen account migreren. Voer de migratie uit door te klikken op 'Aan de slag' in het onderdeel 'Apps en boeken' van Apple School Manager of Apple Business Manager en de juiste locatie voor de migratie te selecteren.

Wanneer alle inkopers de migratie hebben uitgevoerd, kunt u de nieuwe functies ten volle benutten.

* Toegewezen boeklicenties kunnen niet worden verplaatst en blijven aan een gebruiker toegewezen.

Publicatiedatum: