Met meerdere documenten werken in Pages, Numbers of Keynote op een iPad

Twee documenten van dezelfde app naast elkaar bekijken en bewerken in Split View of meerdere geopende documenten gebruiken met Programma-Exposé.

Twee documenten openen in Split View

Met Split View kunt u twee documenten met dezelfde app naast elkaar openen en bewerken. U kunt bijvoorbeeld twee Pages-documenten tegelijkertijd openen en de inhoud tussen beide documenten delen, door tekst, afbeeldingen, tabellen en meer te verslepen en neer te zetten of te kopiëren en te plakken. U kunt een Split View maken via de documentbeheerder in Pages, Numbers of Keynote, of als u al een document geopend hebt.

Twee documenten openen in de documentbeheerder

 1. Open de documentbeheerder in Pages, Numbers of Keynote.
 2. Sleep een document van de documentbeheerder naar de rechter- of linkerkant van het scherm om een Split View te maken.
 3. Tik op een ander document in de documentbeheerder om het naast het eerder geopende document te openen.
 4. Wanneer u in Split View bent, kunt u de verschillende afstanden aanpassen en meer:
  • Om de schermruimte voor de documenten aan te passen, sleept u de scheidingslijn naar links of naar rechts.
  • Om een Split View te veranderen in een Slide Over, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van het document.
  • Om Split View te sluiten, sleept u de scheidingslijn over het document dat u wilt sluiten.

Een tweede document openen wanneer er al een document geopend is

 1. Terwijl er al een document geopend is in Pages, Numbers of Keynote, veegt u omhoog vanaf de onderkant van het scherm om het Dock te openen.
 2. Houd uw vinger op het appsymbool in het Dock en sleep het naar de rechter- of linkerkant van het scherm om een Split View te maken.
 3. Tik op een document om dit naast het eerder geopende document in Split View te openen of tik op de plusknop  om door andere documenten in de documentbeheerder te bladeren.
 4. Wanneer u in Split View bent, kunt u de verschillende afstanden aanpassen en meer:
  • Om de schermruimte voor de documenten aan te passen, sleept u de scheidingslijn naar links of naar rechts.
  • Om een Split View te veranderen in een Slide Over, veegt u omlaag vanaf de bovenkant van het document.
  • Om Split View te sluiten, sleept u de scheidingslijn over het document dat u wilt sluiten.


Andere documenten met dezelfde app openen

Met Programma-Exposé kunt u snel wisselen tussen meerdere documenten tegelijkertijd.

 1. Terwijl de documentbeheerder of een bepaald document in Pages, Numbers of Keynote is geopend, veegt u omhoog om het Dock weer te geven.
 2. Tik op de app in het Dock om Programma-Exposé te openen. Hierin worden alle documenten weergegeven die in die app zijn geopend.
 3. Tik op een van de documenten om het te openen. Of tik op de plusknop  om een ander document te openen of een nieuw document aan te maken in de documentbeheerder.


Publicatiedatum: