Autocorrectie configureren en woorden toevoegen aan uw spellingwoordenboek in Pages, Numbers en Keynote

Op uw iPhone, iPad of Mac kunt u uw spelling automatisch laten controleren, automatische tekstvervangingen configureren, woorden toevoegen aan het spellingwoordenboek, enzovoort.

Autocorrectie configureren

Autocorrectie inschakelen op uw apparaat:

 • Op een iPhone of iPad: open een document in Pages, Numbers of Keynote, tik op de knop 'Meer' , tik op 'Instellingen' en vervolgens op 'Autocorrectie'.
 • Op een Mac: in Pages, Numbers of Keynote kiest u '[appnaam]' > 'Voorkeuren' in de menubalk en kiest u vervolgens 'Autocorrectie'.

Gebruik de instellingen voor autocorrectie om in te stellen hoe Pages, Numbers en Keynote omgaan met spelling en opmaak door de beschikbare opties te selecteren en deselecteren. Deze opties zijn:

 • Lijsten detecteren
 • Web- en e-maillinks detecteren
 • Telefoonlinks detecteren
 • Linkstijlen toepassen
 • Superscript toepassen op numerieke achtervoegsels
 • Breuken opmaken
 • Slimme aanhalingstekens en slimme streepjes gebruiken, wat inhoudt dat enkele en dubbele rechte aanhalingstekens worden vervangen door gekrulde aanhalingstekens of de door u gekozen stijl voor aanhalingstekens en dat dubbele koppeltekens automatisch worden omgezet in streepjes (alleen Mac)

Als u iCloud-sleutelhanger gebruikt, worden de instellingen van alle apps gedeeld tussen al uw Apple producten die zijn ingelogd bij uw iCloud-account.

Enkele opties zijn mogelijk ook beschikbaar in andere menu's binnen iWork. Als u een instelling in een ander menu wijzigt, worden de instellingen voor autocorrectie ook gewijzigd. Sommige iWork-instellingen zijn vergelijkbaar met andere instellingen op uw iPhone, iPad of Mac. In de meeste gevallen gaan de instellingen die u kiest in Pages, Numbers of Keynote vóór de systeeminstellingen op uw apparaat.


Aangepaste tekstvervangingen configureren

Met tekstvervanging kunt u trefwoorden gebruiken om langere zinnen te vervangen. Als u het trefwoord typt in uw document, wordt het automatisch vervangen door de zin. 

In de instellingen voor autocorrectie voor Pages, Numbers en Keynote kunt u tekstvervanging configureren die specifiek binnen elke app moet worden gebruikt.

Aangepaste tekstvervangingen instellen op een iPhone of iPad

 1. Open een document als u dat nog niet hebt gedaan en tik op de knop 'Meer' .
 2. Tik op 'Instellingen'.
 3. Tik op 'Autocorrectie'. 
 4. Controleer of 'Tekstvervanging' is ingeschakeld en tik op 'Lijst met vervangingen'.
 5. Tik op de knop 'Voeg toe' 
  • Bij 'Zin' voert u de tekst in waarin de app de tekst moet veranderen (bijvoorbeeld '©').
  • Bij 'Trefwoord' voert u de tekst in die moet worden vervangen (bijvoorbeeld '(c)').

iPad Pro met de lijst met vervangingen geopend in een Numbers-document

Als u dit voorbeeld hebt gebruikt en u '(c)' typt in Pages, Numbers of Keynote, dan wordt dit vervangen door '©'.

Aangepaste tekstvervangingen configureren op een Mac

 1. Open de instellingen voor autocorrectie. 
 2. Controleer of 'Vervanging symbolen en tekst' is geselecteerd onder 'Vervanging' en klik vervolgens op de knop 'Voeg toe' .
  • Onder 'Vervang' voert u de tekst in die moet worden vervangen (bijvoorbeeld '(c)').
  • Onder 'Door' voert u in waarin de app de tekst moet veranderen (bijvoorbeeld '©').
   Voorkeurenvenster voor autocorrectie in Numbers voor macOS

Als u dit voorbeeld hebt gebruikt en u '(c)' typt in Pages, Numbers of Keynote, dan wordt dit vervangen door '©'.

Tekstvervanging herstellen

Als Pages, Numbers of Keynote de tekst vervangt en u deze wilt herstellen naar wat u hebt getypt, drukt u op Command-Z op uw toetsenbord of tikt u op de knop 'Herstel' .


Autocorrectie gebruiken in andere talen

Autocorrectie is beschikbaar voor talen die op de Mac zijn geconfigureerd voor spellingcontrole. Om te zien welke talen dit zijn, gaat u naar 'Systeemvoorkeuren' > 'Toetsenbord' > 'Tekst' en klikt u op het venstermenu 'Spelling'. Klik op 'Configureer' voor meer informatie over hoe u spellingwoordenboeken toevoegt voor andere talen. Op een iPhone of iPad is autocorrectie niet voor alle talen beschikbaar.


Woorden toevoegen aan het spellingwoordenboek

Wanneer in Pages, Numbers of Keynote een woord wordt aangetroffen dat niet wordt herkend, wordt het woord onderstreept met een rode stippellijn. U kunt het woord toevoegen aan het spellingswoordenboek op uw apparaat zodat het woord voortaan in iWork en andere apps wordt herkend en wordt betrokken bij de spellingcontrole:

 • Op een iPad of iPhone: tik op het onderstreepte woord en vervolgens op 'Voeg spelling toe' (mogelijk moet u eerst op 'Vervang' tikken). 
 • Op een Mac: houd de Control-toets ingedrukt en klik op het woord. Kies vervolgens 'Voeg spelling toe'. 

In Pages, Numbers of Keynote op de Mac kunt u ook 'Negeer spelling' kiezen als u dit woord in deze programma's niet meer wilt laten markeren als onjuist gespeld. Als u woorden wilt toevoegen aan of verwijderen uit de lijst met genegeerde woorden van uw iWork-app, of woorden in de lijst wilt wijzigen, gaat u naar 'Pages' > 'Voorkeuren', kiest u 'Autocorrectie' en klikt u op 'Genegeerde woorden'. Klik op de knop 'Voeg toe' (+) of de knop 'Verwijder' (-) om woorden toe te voegen of te verwijderen. U kunt ook op een woord klikken om de spelling ervan te wijzigen.


Als spellingcontrole en autocorrectie niet werken

Als uw iPad wordt beheerd door een organisatie zoals uw school, zijn functies als spellingcontrole, automatische correctie en tekstvervanging mogelijk uitgeschakeld. Meer informatie over beperkingen van toetsenbord- en woordenboekfuncties

Publicatiedatum: