Luisteren naar Apple Music in apps en op websites

Met een Apple Music-abonnement kunt u aanvullende muziekfuncties in apps of op websites inschakelen.

Sommige apps en websites1 bieden verschillende manieren voor interactie met de muziek waar u van houdt, van het ontdekken van de volgende grote artiest tot het zoeken van een nieuwe uptempo afspeellijst voor een work-out.


Een iPhone X waarop de app Nike+ Run Club wordt geopend. U ziet op de voorgrond een bericht waarin goedkeuring wordt gevraagd voor de app om toegang te krijgen tot Apple Music.

Apps en websites toegang verlenen tot uw Apple Music-abonnement

Apps kunnen vragen om uw toestemming voor het inschakelen van Apple Music-functies. Wanneer een app u om toestemming vraagt, tikt u op 'OK' om toegang te geven tot uw bibliotheek, afspeellijsten en persoonlijke aanbevelingen.

Op iOS-apparaten werken deze functies alleen als u ook de Muziek-app hebt geïnstalleerd. Als u de Muziek-app hebt verwijderd, kunt u deze gratis opnieuw downloaden. Ga naar de App Store, zoek naar 'Apple Music' en tik op het symbool 'Download' rechts naast de naam van de app.

Als u een website van derden gebruikt, opent u uw accountinstellingen en zoekt u naar een optie om uw abonnement te koppelen. Mogelijk moet u eerst inloggen bij de account die u voor de website gebruikt.

Een iPhone X met het onderdeel 'Media en Apple Music' van Privacy-instellingen. Toegang voor Nike Run Club is ingeschakeld.

De toegang tot Apple Music in- of uitschakelen

Op uw iOS-apparaat kunt u afzonderlijk beheren welke apps toegang hebben tot uw Apple Music-abonnement: ga naar 'Instellingen' > 'Privacy' > 'Media en Apple Music'. Hier wordt een overzicht weergegeven van elke app die om toestemming heeft gevraagd en kunt u de toegang van een app tot uw abonnement in- of uitschakelen.


Voor sommige voorzieningen zult u de app in plaats daarvan mogelijk moeten verwijderen uit accounttoegang. Open the Muziek-app op uw iOS-apparaat, tik op 'Voor jou' en tik vervolgens op uw foto of op het symbool 'Mijn account' rechtsboven in het scherm. Op een Android-apparaat tikt u op het menusymbool en vervolgens op 'Instellingen'. In apps die gebruikmaken van deze methode vindt u een onderdeel 'Accounttoegang'. Tik op 'Apple Music', veeg naar links over de apps die u wilt verwijderen en tik vervolgens op 'Verwijder'.

Over expliciet materiaal

Als u geen nummers met expliciete teksten kunt afspelen, zijn er op uw apparaat misschien beperkingen ingesteld voor muziek (ouderlijk toezicht). Als u nummers met expliciete teksten wilt beluisteren, schakelt u de beperkingen uit op al uw apparaten.

Als de beperkingen op al uw apparaten zijn uitgeschakeld en u nog steeds geen nummers met expliciete teksten kunt beluisteren, moet u misschien de beperkingen voor muziek eerst inschakelen en dan weer uit.

Meer informatie over beperkingen op iOS-apparaten of in iTunes op een Mac of pc.

Apple Music Digital Rights Management voor Microsoft Edge en Internet Explorer

Eigenaars van digitaal materiaal gebruiken de Microsoft PlayReadyTM-technologie om hun intellectueel eigendom, inclusief materiaal waarop auteursrechten rusten, te beschermen. Deze voorziening gebruikt de PlayReady-technologie om bepaald materiaal te beschermen. Als de PlayReady-technologie er niet in slaagt om het materiaal te beschermen, kunnen eigenaars van digitaal materiaal eisen dat de levering van beschermd materiaal aan bepaalde apparaten of pc-programma's door de voorziening wordt beperkt of stopgezet. In bepaalde gevallen bent u mogelijk verplicht om de PlayReady-technologie te upgraden om toegang te blijven houden tot het materiaal van de voorziening. Als u een dergelijke upgrade afwijst, hebt u geen toegang meer tot het materiaal waarvoor de upgrade vereist is.

 

1. Mogelijk kunt u deze voorziening niet gebruiken in bepaalde webbrowsers, zoals Internet Explorer 11, of met oudere versies van bepaalde besturingssystemen.

De functies van Apple Music kunnen per land of regio verschillen. Lees hier wat er in uw land of regio beschikbaar is.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Aan het gebruik van internet zijn risico’s verbonden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie. Andere bedrijfs- en productnamen zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars.

Publicatiedatum: