Versienotities voor Apple School Manager

Lees meer over de updates en wijzigingen voor Apple School Manager. De updates zijn cumulatief, dus als u Apple School Manager opent, hebt u alle nieuwste functies. Hieronder vindt u alle functies die bij elke versie zijn uitgebracht.

Oktober 2021

 • Beheerders, systeembeheerders of personenmanagers kunnen nu door docenten aangevraagde beheerde Apple ID's goedkeuren of weigeren in de Schoolwerk-app. Meer informatie
 • Beheerders kunnen de verbeteringsfunctie voor Schoolwerk inschakelen, waarmee Apple op een niet-persoonlijk identificeerbare manier gegevens kan verzamelen om de Schoolwerk-app te verbeteren. Meer informatie

     


Augustus 2021

De mogelijkheid toegevoegd om gegevens uit het studenteninformatiesysteem (SIS) 30 dagen voor het begin van een semester te synchroniseren, als uw SIS deze optie ondersteunt. Meer informatie

     


Augustus 2020

 • Ondersteuning voor SCIM (System for Cross-domain Identity Management). Meer informatie
 • Bijgewerkte gebruikersinterface voor het beheren van apparaten, inclusief verbeterde filtering en bulkapparaatbeheer.

     


Juni 2020

Ondersteuning toegevoegd voor twee nieuwe bevoegdheden om toegang te bieden tot de AppleSeed for IT-bètatestportal.

     


Mei 2020

Beheerders kunnen samenwerking configureren zodat delen tussen gebruikers in dezelfde organisatie automatisch wordt geaccepteerd. Deze instelling is standaard uitgeschakeld voor alle bestanden die door studenten worden gedeeld.

     


April 2020

U kunt federatieve domeinen nu verwijderen uit Apple School Manager.

     


Maart 2020

 • Als er nieuwe domeinen worden toegevoegd aan Apple School Manager, moeten deze eerst worden geverifieerd voordat beheerde Apple ID's kunnen worden aangemaakt die gebruikmaken van die domeinen. Meer informatie
 • Ondersteuning voor Infinite Campus OneRoster v1.1.

     


Februari 2020

U kunt nu ook maatwerk-apps kopen in Apple School Manager.

     


September 2019

 • Met de optie 'Opzoeken gebruikersaccount', die standaard is ingeschakeld, kunnen gebruikers zoeken naar de contactgegevens van andere gebruikers en groepen in uw Apple School Manager-organisatie. Hiervoor is iOS 13, iPadOS 13 of macOS 10.15 vereist. Meer informatie
 • U kunt nu een bijnaam instellen voor klassen in Apple School Manager.
 • U kunt bepalen met wie gebruikers gegevens kunnen delen via Pages-, Numbers- en Keynote-documenten, Notities, Herinneringen en andere bestanden in iCloud Drive. Meer informatie

     


Juni 2019

Apple School Manager is nu geschikt voor gebruik op iPad.

     


Maart 2019

Ondersteuning voor gebundelde authenticatie via Microsoft Azure Active Directory. Meer informatie

     


Februari 2019

 • Het gedeelte 'MDM-servers' bevindt zich nu in het tabblad 'Instellingen'.
 • U kunt 'Standaard apparaattoewijzing' nu configureren in 'Instellingen' > 'Instellingen van apparaatbeheer' en in 'Instellingen' > 'MDM-servers'.

     


Januari 2019

Docenten kunnen nu standaard klassen aanmaken, wijzigen en verwijderen in Apple School Manager.

     


December 2018

Beheerders kunnen beheerde Apple ID's toegang geven tot hulpmiddelen van Apple bij gegevens en privacy op privacy.apple.com. Met deze functie kunnen alle accounts in de organisatie inloggen en een kopie opvragen van de gegevens die in combinatie met hun Apple ID zijn bewaard bij Apple.

     


September 2018

 • Handmatig aangemaakte klassen zonder cursusinformatie worden nu gesynchroniseerd met MDM.
 • tvOS-apps zijn nu beschikbaar in 'Apps en boeken'.

     


Juni 2018

U kunt nu het veld 'Klasnaam' wijzigen voor klassen die handmatig zijn aangemaakt of die zijn geïmporteerd uit SIS of SFTP.

     


Maart 2018

Alle beheerde Apple ID's hebben nu 200 GB iCloud-opslag.

     


Januari 2018

 • 'Apps en boeken' in Apple School Manager ondersteunt nu meer dan 500 locaties.
 • 'Apps en boeken' in Apple School Manager bevat een aantal prestatieverbeteringen voor organisaties met grote aantallen locaties, inkopers of licenties.
 • Verbeterde pagina's met productrecensies in 'Apps en Boeken' in Apple School Manager.
 • U kunt nu feedback geven over Apple School Manager. Klik rechtsboven op uw naam en selecteer vervolgens 'Reageer' in het menu.

     


November 2017

U kunt nu aankopen doen en licenties overdragen in 'Apps en boeken' in Apple School Manager.

     


September 2017

 • MDM-servers kunnen nu als standaard worden ingesteld voor bepaalde typen apparaten. U kunt bijvoorbeeld één server instellen als standaardserver voor Mac en een andere als standaardserver voor iPhone en iPad.
 • Wanneer u een CSV aanmaakt met aanmeldingsgegevens voor accounts, bevat de CSV nu kolommen voor Persoonsnummer en Persoons-ID.
 • Op de Accounts-pagina kunt u nu zien van welke klassen een leerling of docent deel uitmaakt.

     


Augustus 2017

 • De API voor het klassenrooster in MDM bevat nu ook het e-mailadres en de SIS-gebruikersnaam voor een bepaalde Apple School Manager-gebruiker.
 • Apple School Manager geeft de klassen die u handmatig aanmaakt, een naam die bestaat uit het klasnummer, de cursusnaam en/of het cursusnummer.
 • Tijdelijke wachtwoorden zijn nu 90 dagen geldig.

     


Juni 2017

 • Wanneer u inloggegevens voor studenten aanmaakt, kunt u de toegangscode nu op een specifieke waarde instellen.
 • U kunt nu accounts voor alleen VPP migreren naar Apple School Manager, zelfs als u bent vergeten deze mee te nemen bij de initiële migratie naar Apple School Manager.
 • Beheerders kunnen nu de taal en tijdzone instellen die worden gebruikt in e-mailberichten die via Apple School Manager worden verzonden.
 • U kunt nu eerder verwijderde locaties opnieuw aanmaken met dezelfde location_id.

     


Mei 2017

 • Nieuw, gestroomlijnd ontwerp en nieuwe, gestroomlijnde gebruikersinterface.
 • Ondersteuning voor PowerSchool 9.0 SIS-integratie
 • Nieuw: Activiteitenoverzicht, waarin alle acties worden geregistreerd, ook acties die op de achtergrond worden uitgevoerd.
 • Verbeterde ondersteuning voor maximaal vijf beheerdersaccounts.
 • Mogelijkheid om ongebruikte en inactieve accounts te verwijderen.
 • Verbeterde zoek- en filterfunctie voor accounts en klassen.
 • Mogelijkheid om wijzigingen van de indeling van beheerde Apple ID's toe te passen voor bestaande gebruikers.
 • De indeling van de beheerde Apple ID kan nu de SIS-gebruikersnaam van een gebruiker bevatten.
 • E-mails voor het opnieuw instellen van wachtwoorden zijn nu gelokaliseerd.

     


Maart 2017

 • U kunt nu tot 15 locaties toewijzen aan een leerling of medewerker, en tot 15 docenten aan een klas, wanneer u SFTP gebruikt om gebruikers en klassen aan te maken.
 • SIS-integratie met Infinite Campus ondersteunt nu meerdere docenten per klas.

     


Januari 2017

 • Gebruikers kunnen de instellingen van beheerde Apple ID's wijzigen door in te loggen op de Apple ID-accountpagina, via de iCloud-voorkeuren in macOS of de iCloud-instellingen in iOS.

     


December 2016

 • Als u gebruikers aanmaakt via SFTP, kunt u nu het standaardwachtwoordbeleid instellen voor leerlingen in het veld 'password_policy' van de CSV met leerlingen.
 • Verbeterde betrouwbaarheid en foutenrapportage voor SIS- en SFTP-verbindingen.

     


November 2016

 • Het e-mailadres dat wordt gekoppeld aan een beheerde Apple ID, hoeft niet meer uniek te zijn. U kunt nu ook een e-mailadres gebruiken dat al aan een bestaande Apple ID is gekoppeld.
 • Beheerders, managers en docenten kunnen hun persoonlijke gegevens wijzigen. U kunt uw accountgegevens wijzigen door rechtsboven op uw naam te klikken en 'Mijn profiel' te kiezen. 
 • Leerlingen hoeven geen extra zescijferige code meer in te voeren wanneer ze met een beheerde Apple ID inloggen op een Mac van de school.
 • Beheerders en managers kunnen SFTP-sjablonen opnieuw downloaden op het tabblad 'Locatiegegevens'.
 • U kunt uw openbare iTunes U-site nu koppelen met Apple School Manager op het nieuwe tabblad 'iTunes U'.

     


Oktober 2016

 • Wanneer u gebruikers aanmaakt via SFTP, kunt u nu ook de sis_username opnemen.
 • Wanneer u klassen aanmaakt via SFTP, kunt u nu maximaal drie docenten opgeven.
 • Wanneer u SFTP gebruikt, kunt u nu CSV-bestanden uploaden met een puntkomma als scheidingsteken.
 • De sjabloonbestanden voor SFTP-uploads zijn bijgewerkt en bevatten nu meer voorbeeldgegevens. Lees hoe u de SFTP-sjablonen gebruikt en uploadt.

     


September 2016

 • U kunt nu een klas aanmaken met behulp van SFTP of uw SIS zonder dat er docenten aan gekoppeld zijn. Als er geen docenten zijn, moeten aan die klas leerlingen worden toegevoegd. Een klas moet altijd docenten of leerlingen bevatten.
 • Leerlingen die worden aangemaakt met SFTP, nemen nu het standaardwachtwoordbeleid over voor de locatie waaraan ze zijn toegewezen. Lees meer over het veld password_policy in de CSV met leerlingen.
  Deze functie is bijgewerkt in december 2016.
 • Problemen opgelost met het bewaren van wijzigingen van uw locatienaam.
 • Apple School Manager biedt nu een lijst met de gebruikers die zijn aangemaakt zonder een gekoppeld e-mailadres.
 • Beheerders, systeembeheerders, personenmanagers en alle managers op de hoofdlocatie kunnen nu op het tabblad met locatie-informatie een geschiedenis van leerlingenaccounts bekijken die zijn geïnspecteerd.
 • Locaties kunnen nu worden verwijderd als er geen personeel, leerlingen en klassen aan zijn gekoppeld.
 • Configuratie-assistent (Stap 3) geeft een betere schatting weer van de benodigde tijd om beheerde Apple ID's aan te maken.
 • Verbeterde rapportage voor SFTP-verbindingsfouten.
 • Wanneer u gebruikersnamen en wachtwoorden in grote aantallen verzendt, ontvangen alle ontvangers hun inloggegevens.

     


Augustus 2016

 • Ondersteuning voor Infinite Campus versie 1629 of hoger.
 • Beheerde Apple ID's kunnen nu worden aangemaakt door CSV-bestanden te uploaden via SFTP. Dit vervangt de handmatige uploads in de Apple School Manager-portal.
 • Nieuwe CSV-sjablonen gebaseerd op gangbare SIS-exportopties.
 • De verbindingsstatus van SFTP wordt aangegeven in Apple School Manager. 
 • Extra opties om de indeling van beheerde Apple ID's aan te passen door scheidingstekens of tekst in te voegen tussen tokens.
 • Ondersteuning voor organisaties met meer dan 50.000 beheerde Apple ID's.
 • Beheerders en managers kunnen nu de nummers voor telefonische verificatie opnieuw instellen voor de gebruikers die zij beheren.
 • Aan badges met de tekst 'Nieuw' en 'Actief' in Apple School Manager is te zien welke gebruikers nog niet bij hun account hebben ingelogd.
 • Verbeteringen in de gebruikersinterface voor 'Rollen' om de accountbevoegdheden te verduidelijken.

Informatie over producten die niet door Apple zijn gemaakt of externe websites die niet door Apple worden beheerd of getest, wordt verstrekt zonder aanbeveling of goedkeuring. Apple aanvaardt geen aansprakelijkheid wat betreft de keuze, de prestaties of het gebruik van websites of producten van derden. Apple doet geen enkele toezegging met betrekking tot de juistheid of de betrouwbaarheid van websites van derden. Neem contact op met de leverancier voor meer informatie.

Publicatiedatum: